123

Monster Energy - SPAR nyereményjáték

Kedves Vásárlónk!

 

A Monster Energy és a SPAR „nyereményjátékra vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzatot az alábbiakban olvashatod:

 

 

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“Ászf”). Az Akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről. 

1. Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.

2. A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.

3. Az akció a www.monsterenergy.com (“honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket fogyasztók felé értékesítő, a promócióban résztvevő SPAR , IINTERSPAR SPAR Partner és SPAR Market kiskereskedelmi egységekben üzletekben (egyenként: “üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország minden részén.

4. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottjai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

5. Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő (“Ön”, “Önök”, “résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.

6. A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik. Részvétel és szelekció 

7. A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az üzletben átadott nyugta másolatának (“terméknyugta”) felhasználásával történik.

8. Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.

9. Az akció kezdete 2019. szeptember 12. 00:00 óra (“kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2019. október 9. 23:59 óra (“zárónap”).

10. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban: 

10.1. A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;

10.2. A legalább egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő Áruházban a 9. pont szerinti időtartamon belül, a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és

10.3. az alábbi adatok honlapon történő rögzítése: 

10.3.1. az AP” kód rögzítése (pl: 9 karakter = 1 betű=A + 8 számjegy, amelyből az első 4 karakter fix A031; A03100161), a „TRSZ” számú tranzakció száma (max 10 jegyű, nem kezdődik 0-val, a terméknyugtán látható idő és dátum

10.3.2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá

10.3.3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban a választ arra a kérdésre, hogy „Ki az Ön kedvenc Nascar pilótája és miért?” („Vásárlói vélemény”).

11. Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a zsuzsanna.barna@monsterenergy.com email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

12. Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen Sikeres Részvétel vagy egyenként Sikeres Résztvevők), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld lent).

13. A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „panel") az alábbi nyerteseket választják ki a zárónapot követő öt (5) napon belül az összes Sikeres Résztvevő közül jegyzőkönyv felvétele mellett (együtt: „Nyertesek”, vagy külön-külön: „Nyertes”):

13.1. egy (1) első helyezett nyertes („első helyezett”), akinek a Vásárlói véleménye a legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek; és

13.2. Hat (6) második helyezett nyertes (továbbiakban együtt: „második helyezettek”, külön-külön pedig: „második helyezett”), akiknek a Vásárlói véleménye az első helyezettet követően és a Kiválasztási Feltételek szerint a legjobb;

14. A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe. Díjak és követelmények 

15. Összesen hat (6) díj (mindegyik külön “Díj”, a továbbiakban együtt: „Díjak”) kerül kiosztásra az alábbiak szerint: 

15.1. Az első helyezett egy két (2) személyre szóló utazást nyer (2019. szeptember 1. és 2020. március 31. között a Monster által teljes diszkrecionális jogkörében az elérhetőség függvényében meghatározottak szerint) Miami-ba a Nascar Miami futamára („fődíj”) az Egyesült államokba mintegy egymillió-kilencszázezer Forint (1.900.000,- Ft) értékben, ami a következőkből áll:

15.1.1. részvétel a futamon élményelemekkel

15.1.3 egy (1) éjszakára szóló elhelyezés két (2) fő részére kétágyas szobában a Monster Energy által teljes diszkrecionális jogkörében kiválasztott 3-4 csillagos szállodában („szálloda”);

15.1.4 turistaosztályra szóló menettérti repülőjegy két (2) fő részére egy magyarországi repülőtérről egy egyesült államok beli repülőtérre („célállomás repülőtere”). A repülőterek helyét, a járatok időpontját és dátumát a Monster Energy határozza meg teljes diszkrecionális jogkörében az elérhetőség függvényében;

15.1.5 turistaosztályra szóló menettérti transzfer a célállomás repülőteréről a szállodába és a szállodából az élmény helyszínére két (2) fő részére a Monster Energy által teljes diszkrecionális jogkörében meghatározottak szerint; és

15.1.6. a Monster Energy által saját diszkrecionális jogkörében kiválasztott válogatott ételek az utazás ideje alatt (teljes ellátás);  

15.2. Minden második helyezett egy (1) darab Nascar sapkát nyer a Monster Energy által saját diszkrecionális jogkörében meghatározott méretben és kialakításban (egyenként „második helyezett díja”) mintegy négyezernyolcszáz forint (4.800.00,- HUF) forgalmi értékben.

15.3. A jelen promóció értelmében a Fődíj, valamint a második helyezettek Díja együtt: „Díjak”, egyenként pedig: „Díj”.

16. Kizárólag az első helyezett és egy (1), az első helyezett által kiválasztott személy („választott személy”) részesülhet a Fődíjban. A Választott személyt jóvá kell hagynia a Monster Energy-nek, és tizennyolcadik (18) életévét betöltött, magyarországi lakosnak kell lennie. A nyertesnek és a választott személynek a díj átvételéhez érvényes, és leghamarabb 2020. október 1. napján lejáró útlevéllel kell rendelkeznie.

17. Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek: 

17.1 fel kell mutatnia a Termék vásárlását igazoló eredeti nyugtáját;

17.2 kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, valamint

17.3 Kizárólag az első helyezettnek és az általa kiválasztott személynek kötelező a Fődíj átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírniuk arra vonatkozóan, hogy valóban jogosultak a nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot A nyilatkozatok egy másolata a zsuzsanna.barna@monsterenergy.com e-mail címen igényelhető. Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott 30 napon belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően 30 napon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

18. A félreértések elkerülése érdekében a fődíjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így –többek között –biztosítás, szállítás, ellátás, minden olyan egyéb szórakozás, amit a fődíj fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, az első helyzettet terheli. Az első helyezett felelőssége, hogy a fődíj időpontjában elérhető legyen, továbbá, hogy a Monster Energy által kért, illetve a fődíjhoz szükséges minden dokumentumot, szükséges vízumokat (ha szükséges), biztosítást, útlevelet és minden egyéb jogi előírásnak megfelelő, az utazáshoz szükséges dokumentumot saját költségére produkáljon, illetve teljesítsen. Értesítés és a díj átadása 

19. A nyertesek mindegyikét a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. (“értesítés”).

20. A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

21. A fődíj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük az első helyezettel.

22. A második helyezettek díját postán küldjük el az akcióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.

23. Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel a zárónapot követő tíz (10) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjaik átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt választ, ezen időpontot követően 30 napon belül. Általános feltételek 

24. Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

25. A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

26. Valamennyi bejelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

27. Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

28. Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett bejegyzésekért.

29. Minden egyes díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre vagy msá nyereménytárgyra nem váltható abban az esetben sem, ha egy nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

30. Az első helyezett és a választott személy hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben az első helyezett és a választott személy egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban a Monster Energy adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint.

31. Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottjai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

32. Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energyt ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

33. A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy: 2 (a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy (b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy egy díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruháztak át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

34. A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energyt nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjaikkal összefüggésben fizetendő adó.

35. Javasoljuk, hogy későbbi felhasználás céljából minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

36 Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön nyertes lesz. Mindegyik nyertes neve és a lakóhelye szerinti település a záró dátumot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

37. A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó a helyi fogyasztóvédelmi jog kötelező rendelkezései értelmében, ami Önre vonatkozhat a jogszabály erejénél fogva, és a promóció, illetve a jelen általános szerződési feltételek egyike sem érinti az Ön jogait aziránt, hogy fogyasztóként a helyi jog ilyen kötelező rendelkezéseire támaszkodjon.

38. A jelen promócióval, illetve a jelen általános szerződési feltételekkel kapcsolatos mindennemű jogvitára (szerződéses, vagy szerződésen kívüli) Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal. Ugyanakkor ez nem korlátozza a fogyasztók részére a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított kötelező védelmet.

39. Ha bármilyen kérdése van a promócióval kapcsolatban, vagy ha szeretne velünk kapcsolatba lépni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati csapatunkkal a www.monsterenergy.com/contact-us. címen.