Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Tigrisszúnyog ellen is hatékony
Zigzag szúnyog és kullancsriasztó permet hatékonyan véd a szúnyogok, tigrisszúnyogok ellen 7-8 órán át, és kullancsok ellen 2,5 órán át.

Egyéb információk

Terméktípus: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú rovarriasztó szer lakossági felhasználásra. Killancsok, valamint honos és trópusi csípőszúnyogok távoltartására alkalmas. Csípőszúnyogok (Culicidae) és kullancs (Metastigmata/ Ixodida) fajok imágói.
Lakossági felhasználók pumpás szórófejjel ellátott műanyag palackban 100 ml töltési térfogattal.
Összetétel: 20 g N, N Dietil toluamid, hajtóógáz és oldószer. Hatóanyag: 20% DEET
Engedélyszám: HU-2017-MA-19-00186-0001
Töltőtömeg: 140 g (100 ml)

Jellemzők

8 órán át véd - tigris szúnyog ellen is!
Extra erős rovarriasztó permet (szagtalan)
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Óvintézkedések:
A készítményt ne használjuk napi két alkalomnál gyakrabban. 2 éven aluli gyermeken a készítmény használata tilos. A készítményt ne permetezzük 12 évnél fiatalabb gyermekek tenyerére. Sérült vagy irritált bőrre, illetve a ruházattal fedett bőrfelületre ne alkalmazzuk a szert. Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajakra kerülését. Kerüljük a permet belélegzését. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel. A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk. Kerüljük a készítmény élelmiszerrel vagy evőeszközökkel való érintkezését. A készítmény károsíthatja a műszálas anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. A riasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását. Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
Veszély.
Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. Használatot követően alaposan mossunk kezet. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosa öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból.
A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizeket!
Tárolása Minőségét megőrzi: Eredeti, zárt csomagolásban, 50°C hőmérsékletet meghaladó hőtől és napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 4 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások Használati utasítás:
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét. Használat előtt alaposan rázzuk fel a palackot. A készítménnyel csak a csípésnek kitett bőrfelületet 10 cm távolságról egyenletesen permetezzük be. (A javasolt kijuttatási mennyiség például 3 x 1 fújás egy alkarra.) Ne permetezzük közvetlenül arcbőrre! Az arcbőrt - a szem, száj és fülek környékének kivételével - a tenyérbe juttatott permettel kenjük be. Gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt és így kenjük be bőrüket.

Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki. A riasztószer 7-8 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen. A kullancsokat 2 és fél órán keresztül tartja távol. A készítményt naponta legfeljebb kétszer használjuk.
Nettó mennyiség 0,1l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Engedély tulajdonosa/gyártó:
Deisa-Ebano S.P.A.
Olaszország
Forgalmazó címe:
Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 379
Vevőszolgálat:
Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 379
Tel: +36-23-333196
[email protected]