Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Ez az extra erős aeroszol kipermetezés után 15-45 másodpercen belül megöli a mászó rovarokat, illetve hatását távoltartásra még 30 napon keresztül kifejti.

Egyéb információk

Terméktípus és minősítés: Biocid terméktípus: 18. terméktípus
Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer
Hatóanyaga: 0,15% tetrametrin + 0,1% d-fenotrin + 0,15% permetrio + 0,7% piperonil-butoxid
Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:
Szobahőmérsékleten aeroszol formájában ki porlasztható gáz- és folyadékként. Hatását érintőméregként fejti ki.
Csomagolás: 600 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fémpalackban kerül forgalomba.
OEK-szakvélemény száma: DD-EPID/6310-1/2016.
Engedélyszám: JKF/18514-4/2016

Jellemzők

Extra erős mászó rovarok ellen
Azonnal hat & távoltart
Hangya- és csótányirtó aeroszol
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint Flam. Aerosol 1 H222, H229, Aquatic Chronic I H410
Veszély
Figyelmeztető mondatok:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUR208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.
Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra, élelmiszerre ne kerüljön. Használatkor az élelmiszereket, halak akváriumait, madárkalitkát le kell takarni vagy, a helyiségből ki kell vinni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy az bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Használatát követően hagyjuk el a helyiséget, csukjuk be az ajtaját és hagyjuk zárva kb. óra hosszáig. Ezt követően alaposan szellőztessünk ki!
A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben.
Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét megmutatni. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel.
Szavatossági idő: Száraz, fedett helyen eredeti zárt csomagolásában, 5°C-40°C között tárolva szavatosságát 4 évig megőrzi.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Minimum hőmérséklet (celsius)
5
Maximum hőmérséklet (celsius)
40
Használati utasítások Felhasználási javaslat:
Használat előtt rázza fel. 20-30 cm távolságról fújjuk célzottan a rovarokra ill. a kezelendő felületre: padló, fal, szaniterek, a rovarok vonulási útvonala, a rovarok búvóhelyeire (falrések, padlórepedések), szemetes környékére.

Felhasználhatóság kártevők szerint:
Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, hangya) irtására alkalmas.

Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó! A helyiség kijárattól legtávolabbi részén kezdjük a készítmény kijuttatását, miközben haladjunk a kijárat felé, így elkerülve a készítmény belélegzését. A palackot a kezelendő felülettől 30 cm távolságra tartva a permetet célzottan a rovarok búvóhelyeire (padló- és falrések, ajtórepedések, falakon/padlón áthaladó csövek környéke, szöglécek, szellőzőnyílások, stb.) és vonulási útjaira (szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környéke stb) kell kiporlasztani. A permet a kezelt felülettel érintkező rovarokat 4 hétig folyamatosan elpusztítja. Egy méteres szakaszon 2 másodpercig alkalmazzuk az aeroszolt. A kezelést követően alaposan szellőztesse ki a helyiséget. Repülő rovarok (légy, szúnyog stb.) ellen a légtérbe porlasztva nem alkalmazható!
Nettó mennyiség 0,6l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Top Deisa D.O.O
Belgrád
Szerbia
Forgalmazó címe:
Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 379
Vevőszolgálat:
Brands and More Hungary Kft.
2040 Budaörs
Szabadság út 379
info@brands-more.hu
Tel: +36-23-333196
www.brands-more.hu