Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sanytol Fehér Virágok klórmentes fertőtlenítő mosószeradalék 22 mosás 1 l

Részletes termékadatok

Termék információk

Elpusztítja 99.9%*-ban: Baktériumok, élesztőgombák, vírusok, H1N1

Bőrgyógyászatilag tesztelt(?)

Sanytol, a klór nélküli fertőtlenítés szakértője egy olyan terméket fejlesztett ki, amely minden hőmérsékleten elpusztítja a baktériumokat, gombákat és vírusokat a textíliákból. Nem tartalmaz klórt és olyan összetevőket, amelyek károsíthatják a szálakat és módosítják a ruha színét. (?) Olyan textíliákon, melyeket a használati utasítás betartásával ennek a terméknek a hozzáadásával mostak ki.

*A termék hármas hatású: Baktériumölő (baktericid) az EN 1276 szabvány szerint (behatási idő: 5 perc). Gombaölő (fungicid) az EN 1650 szabvány szerint (behatási idő: 10 perc). Vírusölő (szelektív virucid) az influenza A vírus H1N1 vírussal szemben az EN 14476 szabvány szerint (behatási idő: 10 perc). A hatásosságát minősített laboratóriumban vizsgálták és ellenőrizték.

Egyéb információk

Formuláció: folyékony koncentrátum.
Felhasználói kör: lakossági.

2. Terméktípus: Felületek, anyagok, felszerelések és bútorok fertőtlenítésére használható termékek.

OTH-engedély száma: 33743-4/2017KJFFO.

Jellemzők

Koncentrált formula
Elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a kellemetlen szagokat már 20°C-on
Biztonsági figyelmeztetések VESZÉLY.
H319: Súlyos szemirritációt okoz. H315: Bőrirritáló hatású. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ne nyelje le! P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 20 11 99). P302+P352: BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Lemosás bő szappanos vízzel. Ruházatra kerülés esetén bő folyóvízzel jól öblítse le! P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501: Az anyagot és edényzetét különleges hulladék vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Egyéb figyelmeztetések:
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elsősegélynyújtás: Belégzést követően vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugodt testhelyzetbe, panasz esetén forduljon orvoshoz. BŐRRE JUTÁSKOR: vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa le azonnal a bőrt bő szappanos folyóvízzel és jól öblítse le langyos folyóvízzel. Véletlen lenyelés esetén: ki kell öblíteni a szájat vízzel. TILOS hánytatni. Orvosi ellátás szükséges. Hulladékkezelés: A termék és maradékainak ártalmatlanítása a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően történjen. KÖRNYEZETVÉDELEM/ÖKOTOXIKOLÓGIA: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba és hígítatlanul közcsatornába juttatni. SZENNYEZÉS-MENTESÍTÉS: Kiömlés esetén a terméket inert nedvszívó anyaggal itassa fel, majd megfelelő helyen tárolja ártalmatlanításig.

UFI: V9W6-F95W-H817-F66V
Tárolása Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, direkt napsütéstől védve, gyújtóforrástól, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó.
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő (nap/hó/év) a csomagoláson feltüntetve.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők Biocid hatóanyag (PT2/AL): 2,7% didecil-dimetil-ammóniumklorid (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5), Egyéb összetevők: <5% nem ionos felületaktív anyagok, kationos felületaktív anyagok, illatszerek (Benzyl Salicylate).
Használati utasítások Használati utasítás:
Bármilyen mosószerfajtával (folyékony, por, koncentrátum,...) használható.

Gépi mosás:
Öntsön 1 ? kupaknyi (45 ml) mosószeradalékot az öblítő helyett a mosógép öblítőtartályába. Mossa ki a ruhaneműt a szokott módon.
Mosógép fertőtlenítése:
Öntsön kupaknyi mosószeradalékot (30 ml) a mosógép öblítőtartályába. Semmilyen egyéb szert ne adagoljon bele. Programozza be a mosógépet öblítésre.

Kézi mosás:
Öntsön ? kupaknyi (20 ml) mosószeradalékot 3,5 liter vízhez (az utolsó öblítővízhez). Hagyja hatni 15 percen át. Kíméletesen végezze az öblítést.
Nettó mennyiség 1l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Grupo AC Marca S.L
Avda. Carrilet 293-297
08907 L´Hospitalet Ll.
Barcelona
Spain
[email protected]
Forgalmazó címe:
AC Marca Hungary Kft.
2040 Budaörs,
Gyár utca 2.
Vevőszolgálat:
AC Marca Hungary Kft.
2040 Budaörs,
Gyár utca 2.
Ügyfélszolgálat
Tel.: 06-23/511-430
[email protected]
www.sanytol.hu
FE06