Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Referencia termék: Biorgmix virágföld
A készítmény típusa: termesztőközeg - közepes szervesanyag tartalmú virágföld.
Felhasználható: minden virágzó növény, egynyári virágok, fás és lágyszárú növények ültető közegeként.

Minőségi előírások:
Küllem: barna színű, földszagú, rostos-morzsás szerkezetű anyag.
Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább: 50,0
pH (10%-os vizes szuszpenzióban) 6,1 ± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 1,5
P₂O₅ tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,7
K₂O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,5

Egyéb információk

Statisztikai számjel: 14043796-2399-113-01

Vámtarifaszám: 270300
Engedély száma: 04.2/4680-3/2014
Engedély érvényessége: 2025.01.05.
Virágföld
Biztonsági figyelmeztetések Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján
Veszélyt jelző piktogram: -
Figyelmeztetés: -
Figyelmeztető H-mondatok: -

Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.
P501 A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Elsősegélynyújtási eljárás:
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Tárolása Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen.
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Nettó mennyiség 20l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Gyártó és engedélyes:
Biorg Tőzegfeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.
H-1124 Budapest
Vércse utca 37. fszt. 1.

Gyártás helyszíne:
H-8161 Ősi
Petőfi tanya HRSZ: 039/0
Forgalmazó címe:
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
H-2060 Bicske
SPAR út
Vevőszolgálat:
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
H-2060 Bicske
SPAR út
www.spar.hu

www.biorgkft.hu
[email protected]