Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S-Budget hideg zsíroldószer 750 ml

Részletes termékadatok

Termék információk

Nagy hatékonyságú lúgos háztartási tisztítószer tűzhelyek, sütők, tepsik, rozsdamentes acéledények odaégett, zsíros szennyeződéseinek eltávolítására.

Előírt terméknév - Teljes termékmegnevezés

Hideg zsíroldószer
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Kálium-hidroxidot, C13-15 elágazó és egyenes láncú etoxilált alkoholokat tartalmaz.
VESZÉLY.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Maró hatású a légutakra. Gyermekektől elzárva tartandó. A permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Tárolása Tárolás: élelmiszerektől elkülönítve, hűvös helyen, elzárva.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők 648/2004/EK: <5% anionos felületaktív anyag, Nem ionos felületaktív anyag, Tetrasodium EDTA.
Használati utasítások Használati utasítás:
Alkalmazás előtt végezzen összeférhetőségi próbát a tisztítandó felület egy kevésbé látható helyén. Permetezze a zsíros, odaégett felületre, hagyja 2-3 percig hatni, majd törölje le nedves ruhával és mossa le bőséges vízzel. Makacs szennyeződések esetén ismételje meg az eljárást. Használat után a szórófejet állítsa OFF-záró állásba!
FONTOS!
Nem alkalmazható gáztűzhelyek fejének, alumínium vagy könnyűfém ötvözetű felületek tisztítására! Csak hideg felületen, jó szellőztetés mellett használható!
Nettó mennyiség 0,75l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
CFA Hungária Kft.
H-2045 Törökbálint
Hosszúrét u. 1.
Vevőszolgálat:
CFA Hungária Kft.
H-2045 Törökbálint
Hosszúrét u. 1.
Tel.: +36 72 372 114
www.cfa.hu
FE07