Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Nagy hatékonyságú lúgos háztartási tisztítószer tűzhelyek, sütők, tepsik, rozsdamentes acéledények odaégett, zsíros szennyeződéseinek eltávolítására.

Előírt terméknév - Teljes termékmegnevezés

Hideg zsíroldószer
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Kálium-hidroxidot, C13-15 elágazó és egyenes láncú etoxilált alkoholokat tartalmaz.
VESZÉLY.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Maró hatású a légutakra. Gyermekektől elzárva tartandó. A permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Tárolása Tárolás: élelmiszerektől elkülönítve, hűvös helyen, elzárva.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők 648/2004/EK: <5% anionos felületaktív anyag, Nem ionos felületaktív anyag, Tetrasodium EDTA.
Használati utasítások Használati utasítás:
Alkalmazás előtt végezzen összeférhetőségi próbát a tisztítandó felület egy kevésbé látható helyén. Permetezze a zsíros, odaégett felületre, hagyja 2-3 percig hatni, majd törölje le nedves ruhával és mossa le bőséges vízzel. Makacs szennyeződések esetén ismételje meg az eljárást. Használat után a szórófejet állítsa OFF-záró állásba!
FONTOS!
Nem alkalmazható gáztűzhelyek fejének, alumínium vagy könnyűfém ötvözetű felületek tisztítására! Csak hideg felületen, jó szellőztetés mellett használható!
Nettó mennyiség 0,75l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
CFA Hungária Kft.
H-2045 Törökbálint
Hosszúrét u. 1.
Vevőszolgálat:
CFA Hungária Kft.
H-2045 Törökbálint
Hosszúrét u. 1.
Tel.: +36 72 372 114
www.cfa.hu
FE04