Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Alacsony energiafogyasztás*
*Kevesebb, mint 5 Watt/óra energiát fogyaszt.

Jellemzők

10 nap
Gyors, folyamatos hatás
Szúnyogok és legyek
Oldószer mentes
Illatanyag mentes
240 órás szúnyog- és légyirtó korong - elektromos készülék
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Raid® Night & Day™ 240 órás szúnyog- és légyirtó korong - elektromos készülék

Figyelem!

Aktív hatóanyag: 300 mg transzflutrin/korong. Engedélyszám: OTH-1147-4/2009. III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer. Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható fel. Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve. Lenyelve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A használatot követően alaposan meg kell mosni a kezet. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Ne használja zárt helyiségben. Csak jól szellőztethető helységben alkalmazzuk. Ha az utántöltő bőrrel érintkezik, azonnal mossunk kezet bő vízzel és szappannal. Használat közben tilos bármivel letakarni. Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket. A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe. Használat közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:
Utasítások a tűzveszély, mérgezés, áramütés és egyéb sérülések megelőzéséért. Használat előtt olvassa el és tartsa meg ezeket az utasításokat. Figyelem: tartsa be a következő óvintézkedéseket, ha elektromos készülékeket használ. Figyelem: ha nem akarja, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel és meg akarja előzni a sérüléseket. Szigorú felügyelet szükséges az elektromos készülék használatakor fogyatékos személyek és gyermekek mellett 8 éves korig. Biztonságos használatához kizárólag jól működő konnektorba csatlakoztassa, ami megfelelően szellőző helyen van és nem kerülhet letakarásra ágytakaróval vagy más egyéb anyaggal. Ne használja hosszabbítón keresztül vagy multi konnektorban. Ne mossa el vízben. Ne csatlakoztasson egyéb elektromos egységet a működésben lévő készülék feletti konnektorba. Kizárólag Raid utántöltőt használjon a Raid elektromos készülékekbe.
Tárolása
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Használati utasítások Használati utasítás:
A korongot kizárólag a mellékelt készülékbe helyezve használjuk.
1. Vegyük ki a korongot az alufólia tasakból, és helyezzük a készülékbe, az ábrán látható módon. A korongot az óramutató járásával megegyező irányban kissé elfordítva rögzítsük azt a készülékben.
2. Vegyük le a korong hátoldalán lévő védőfóliát. A használatot jelző folyadék a működéskor folymatosan párolog. Ha teljesen elpárolgott, cseréljük ki a korongot a készülékben.
3. Dugjuk a készüléket 220 V-os hálózati csatlakozóba. (A készülék megfelelő üzemelését a piros fény jelzi.) Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, és csavarjuk ki belőle a korongot. Az új korong cseréje előtt a készüléket húzzuk ki a konnektorból! A készítmény néhány percen belül fejti ki hatását. Egy korong kb. 20 m² alapterületű, 50 légköbméter méretű helyiségben 30 éjszakán át (30 x 8 óra), vagy 10 napon át folyamatosan (10 x 24 óra) történő üzemelésére elegendő. Nagyobb méretű helyiségben használjon több készüléket. A korong utántöltésre külön is beszerezhető.
Nettó mennyiség 1db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjohnson.com