Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Raid Max légy- és szúnyogirtó aeroszol 300 ml

Részletes termékadatok

Jellemzők

Szúnyogok és legyek
Azonnali hatás
A rejtőzködő szúnyogokat is elpusztítja

Előírt terméknév - Teljes termékmegnevezés

Légy- és szúnyogirtó aeroszol
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

RaidŽ Légy- és szúnyogirtó aeroszol narancsvirág illattal
Veszély
Aktív hatóanyag: d-fhenotrin 0,125% (0,125 g/100 g) + pralletrin 0,10% (0,10 g/100 g). III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer. Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtására alkalmas.
Engedélyszám: JÜ-2818-3/2011.
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A permet belélegzése tilos. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Ne permetezze emberre vagy háziállatra. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe. Használat közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. Ne permetezze tapétára és a faltól és egyéb felületektől legalább egy méterre használja. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Csak jól szellőztetett helyen használható. Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helyiségben. Ne juttassuk a szert, annak fel nem használt maradékát, ill. csomagolóanyagát csatornákba, folyókba, vízfolyásokba és állóvizekbe.
Tárolása Eredeti csomagolásban, fénytől védve, max. 50°C hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások Használati utasítás:
Használat előtt a flakont jól fel kell rázni! A flakont tartsa függőlegesen, szórófejjel felfelé és győződjön meg, hogy a szórófej nem az arca felé fordul, majd pedig legyező mozdulattal permetezze a terméket a levegőbe. Használat előtt zárjon be minden ajtót és ablakot. Egy átlagos méretű szobában (30 mł) 8-10 másodpercen keresztül alkalmazza a szert - a porlasztást a szoba közepén állva kezdjük, - majd hátrálva haladjon az ajtó felé, majd 15 percig hagyja csukva az ajtót és az ablakokat. Használat után hagyja el a helyiséget. Mielőtt visszatér a helyiségbe, alaposan szellőztessen ki a szobában. Az azonnali hatás érdekében a lakásba berepült repülő rovarokat közvetlenül permetezze le a szerrel körülbelül fél méter távolságból.
Nettó mennyiség 0,3l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
FE05