Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Jellemzők

Másodpercek alatt elpusztítja a hangyákat és csótányokat
Hangya- és csótányirtó aeroszol eukaliptusz illattal
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Raid® hangya- és csótányirtó aeroszol eukaliptusz illattal

Veszély
Aktív hatóanyag: 0,1% Imiprotrin 0,1% + 0,1% Cipermetrin. Engedély szám: JKF/15676/3/2015. III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer. Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (csótányok, ágyi poloskák, bolha, hangya, stb.) irtására alkalmas.

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ne juttassuk a szert, annak fel nem használt maradékát, illetve csomagolóanyagát csatornába, folyókba, vízfolyásokba, állóvizekbe.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A készülék utántöltése tilos. Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A permet belélegzése tilos. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Ne permetezze emberre vagy háziállatra. Használat előtt takarja le vagy távolítsa el az élelmiszert, valamint az étkészletet és az evőeszközöket. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra és háziállatra ne kerüljön. Ne permetezze elektromos hálózatba csatlakoztatott háztartási készülékre. A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe. Használat közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. Csak jól szellőztetett helyen használható. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Túlérzékeny egyének és kisgyermekek a termék használatakor ne tartózkodjanak a helységben.
Tárolása Eredeti csomagolásában, fénytől védve, hűvös, max. 50°C hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó. A palackot függőlegesen tartva, a gombot erősen nyomva permetezzük be a kezelendő felületet. Közvetlenül használható rovarok ellen, búvóhelyeiken vagy vonulási útvonalukon: padlón, ablak- és ajtókeret mentén, szeméttároló mellett, szekrények alatt, stb. A hosszantartó hatásért permetezze a rovarok vonulási útvonalán, búvóhelyükön, falrepedésekben, ablakok és ajtók kerete mentén kb. 25 cm távolságból (kb. 5 másodpercig tartó fújás méterentként) úgy, hogy a kezelendő felület nedves legyen. Használat után 15 percig szellőztesse ki a helyiséget. A permet a rovarokat 4 héten át elpusztítja. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg. Repülőrovarok (legyek, szúnyogok) irtására nem használható!
Nettó mennyiség 0,4l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400.
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info