Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

A Raid® Darázsirtó aeroszol:
1. Elkábítja és elpusztítja a darazsakat és lódarazsakat.
2. Kellemes illatot hagy a használat után.
3. A lakás teljes területén alkalmazható, mint a nappali, konyha, hálószoba, fürdőszoba és alagsor.

Jellemzők

Darázs és lódarázs
Elpusztítja a darazsakat és lódarazsakat
Csak beltéri használatra
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Raid® darázsirtó aeroszol beltéri használatra
Veszély
Aktív hatóanyag: 1R-transz-fenotrin 0,125% (0,125 g/100 g) és Pralletrin 0,10% (0,10 g/100 g)
Engedélyszám: JKF-12476-4/2016. III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer. 18. terméktípus. Zárt térbe berepülő darazsak irtására alkalmas.
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A permet belélegzése tilos. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő szappanos vízzel mossuk le.
Figyelmeztetés:
Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Ne permetezze emberre vagy háziállatra. Használat előtt takarja le vagy távolítsa el az élelmiszert, valamint az étkészletet és az evőeszközöket. A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe. Használat közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. Ne permetezze tapétára és a faltól és egyéb felületektől legalább egy méterre használja. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Csak jól szellőztetett helyen használható.
Tárolása Hűvös, száraz helyen tárolja. Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel. Gyártási idő (nap/hónap/év) a csomagoláson feltüntetve.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások Használati utasítás:
A Raid® Darázsirtó aeroszol csak beltéri használatra alkalmazható!
Használat előtt felrázandó. Repülőrovarok elleni beltéri használatra, illetve közvetlenül a rovarokra fújva. Minden más felhasználási forma tilos, kivéve ha az specifikusan megengedett. A flakont tartsa függőlegesen, szórófejjel felfelé és győződjön meg róla, hogy a szórófejet nem tartja az arca irányába! Fújjon közvetlenül a helyiségbe került darazsakra és lódarazsakra 45 cm távolságból (röviden nyomja meg a szórófejet, rovaronként nem hosszabb, mint 1 másodpercig fújva). A rovar hamarosan elkábul, miközben a termék kifejti teljes hatását (ez akár 60 másodpercig is eltarthat). Ne fújja a terméket tapétára, sem 1 méternél közelebbről beltéri falakra, szövetekre és bútorokra. Használat után hagyja el a helyiséget. 15 percig hagyja csukva az ablakokat és ajtókat. Mielőtt visszatér a helyiségbe, alaposan szellőztessen ki a szobában. Ne használja darázs illetve lódarázs fészkeken, illetve darázsrajokra a balesetveszély elkerülése érdekében: a darázs fészek piszkálása, megzavarása darázscsípéshez vezethet. Repülő rovarok irtására, a légtérbe porlasztva nem használható! A kezelt darázs eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a rovar valóban elpusztult.
Nettó mennyiség 0,3l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com