Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Felhasználható:
Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, hangya, stb.) irtására.

Egyéb információk

Engedélyszám: JKF/19267-3/2015.
Hatóanyaga:
0,25% (2,5 g/l) permetrin
0,25% (2,5 g/l) piperonil-butoxid
Biocid terméktípus: 18.
Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú irtószer

Jellemzők

Hatását 20 hétig megőrzi
Épületen belüli poloskák és pókok ellen is!
Bábolna Bio megoldás
Rovarirtás mesterfokon
Ágyi poloska
Csótány
Hangya
Ezüstös pikkelyke
Bolha
Mindenféle mászórovar ellen
Rovarirtó permet
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelem!
Macskák környezetében - a készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység miatt - a terméket ne alkalmazza!

Figyelmeztetés:
Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható! A készítményt légtérkezelésre használni tilos! Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, állateledelre, evőeszközre, gyermekjátékra és a háziállatra ne kerüljön.
Permetezés előtt a helyiségben található akváriumot, terráriumot távolítsa el, illetve takarja le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsolja ki. Védőkesztyű viselése ajánlott. Használat közben enni, inni, dohányozni tilos! Ne permetezze elektromos berendezésekre!
Használat után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni!
Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó.
A kiürült csomagolóanyaga a háztartási szemétbe tehető.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a permet belélegzését! P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 2 évig használható fel. Fagyérzékeny!

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Bizonylatok
Hazai Termék
Hazai Termék
Használati utasítások Használati utasítás:
Használat előtt a szórófejet aktiválja:
1. A szórófej tetején található gombot nyomja le.
2. A gomb folyamatos nyomva tartása mellett a szórófej adagolónyílását forgassa ON állásba.
A permetet tartalmazó flakont kissé rázza fel. Ezek után a készítmény használatra kész.
Permetezés közben a flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartsa. A felületre annyi permetet juttasson, amennyitől az enyhén nedves lesz. 500 ml készítmény átlagosan 10-12 m² felület kezelésére elegendő. Hatákonysági okokból elsősorban tömör felületek (pl. csempe, járólap, PVC padló) kezelésére használja!

Csótányok előfordulásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC környékét permetezze, hangyák előfordulásakor azok vonulási útjaira, és fészkeik köré juttassa ki a készítményt. A terméket ne használja közvetlenül emberen, háziállaton, vagy ágynemű és ruházat kezelésére. Háziállatok esetében - teljes bolhamentesség biztosítása érdekében - erre a célra kialakított állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt.

Nem valószínű, hogy a Protect® rovarirtó permet károsítja a felületeket, de ennek ellenőrzése céljából a termékkel a PVC-, vagy műanyagpadló, műanyag felület, a bútor, a szőnyegek, illetve a bútorkárpit kisebb, nem feltűnő területén célszerű próbakezelést végezni.

Használat után szórófej adagolónyílását forgassa OFF állásba.
A készítmény hatástartóssága a kezelt felület jellegétől függően: egy-három hét, tömör felületeken maximum 20 hét.
Amennyiben a rovarok előfordulását továbbra is észleli, úgy a kezelést ismételje meg. A permet eltávolításával járó takarítást (pl. feltörlés) követően szintén szükséges lehet az újrakezelés.
Nettó mennyiség 0,5l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1 43-20-400
Fax: 06-1 43-20-401
info@babolna-bio.com
www.babolna-bio.com
www.megfoglak.hu