Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Egyéb információk

Hatóanyaga:
0,5% (5 g/kg) permetrin
0,5% (5 g/kg) piperonil-butoxid
Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
Engedély száma: JKF/8726-2/2016

Jellemzők

Rovarirtás mesterfokon
Mindenféle mászórovar ellen
Nedves környezetben is hatásos
Gyerekbiztos kupakkal
Rovarirtó porozószer
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztetés:
Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni. A porozószer letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem alkalmazható. Használata után bő szappanos vízzel kezet kell mosni! Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! A terméket ne használja közvetlenül emberen, háziállaton, vagy ágynemű és ruházat kezelésére. Háziállatok esetében - teljes bolhamentesség biztosítása érdekében - erre a célra beszerezhető állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt.
Figyelem! Macskák környezetében - a készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység miatt - a terméket ne alkalmazza!
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését! P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 4 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Bizonylatok
Hazai Termék
Hazai Termék
Használati utasítások Felhasználható:
Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, poratka, stb.), valamint az épületekben és azok közvetlen környezetében, teraszon, erkélyen előforduló hangyák irtására.
Egy 100 g-os flakon 10 m²-nyi felület kezelésére elegendő.
A készítmény használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Használati utasítás:
Rejtett életmódú rovarok elleni védekezés zárt térben:
A flakon megnyomásával a porozószert egyenletesen, vékony rétegben célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. résekbe, repedésekbe) és vonulási útjaira szója ki. Javasolt mennyiség: 10 g/m².
Csótányok irtásakor a padló- és falréseken, ajtórepedéseken kívül a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC környéke is kezelendő.
Ágyi poloska irtása:
• Kezelés előtt a mosógépben mosható anyagokat (pl. paplan- és párnahuzat stb.) lehetőség szerint 60°C hőmérsékleten mossa ki, majd szárítsa meg. A nem mosható anyagokat (pl. ágymatrac) alaposan porszívózza ki.
• Irtáskor a kárpitozott bútorokat és a fekvőhelyek, matracok széleit, szegélyeit, valamint a fa illesztéseket, réseket porozza be.
• Várjon legalább 1-1,5 órát. A kezelés időtartalma alatt a kezelt felületeket ne használja.
Bolha és poratka irtása:
• Kezelés előtt a kezelendő felületeket (pl. ágymatrac, szőnyeg, bútorkárpit, stb.) porszívózza ki.
• Poratka és bolha elleni kezelés esetén a szőnyeget, szőnyegpadlót, illetve a padló hézagait kezelje.
• Várjon legalább 1-1,5 órát. A kezelés időtartalma alatt a kezelt felületeket ne használja.
Hangyák elleni kezelés épületen belül és kívül:
• Beltéren történő kezelés esetén egyenletesen, vékony rétegben a hangyák vonulási útjaira, fészkeik réseibe és azok köré juttassa ki a porozószert.
• Kültéren szorosan az épület fala mentén, a járda és a házfal találkozási helyét kezelje.
Miután a rovarok érintkeznek az irtószerrel, a hatóanyag rövid időn belül kifejti a hátását. Szükség esetén a kezelést hetente ismételje meg. A porozószert a kezelés időtartama alatt felmosással, összesöpréssel ne távolítsa el. Kezelést követően a kezelt felületeket porszívózza át, de a résekből, repedésekből ne távolítsa el a porozószert. A porszívó zsákot, vagy tartályt úgy ürítse óvatosan a háztartási szemétbe, hogy ne képződjön porfelhő. A szer feltakarítását követően alaposan szellőztessen. A kiürült flakon a háztartási szemétbe tehető.
Nettó mennyiség 100g
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Az engedély tulajdonosa, gyártja és forgalmazza:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: 43-20-400
Fax: 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Internet: www.babolna-bio.com
www.megfoglak.hu