Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Egyéb információk

Formuláció jellege: aeroszol, mechanikus szórófejjel ellátott fémpalackban. A riasztószer keserű anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, mely segít megelőzni a készítmény véletlen ember általi fogyasztását.

Biocid terméktípus száma / megnevezése: 19 / riasztó- és csalogatószerek. Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer.

Hatóanyag: 19,5% (195 g/kg) N,N-dietil-meta-toluamid
Engedély száma: HU-2014-PA-19-00094-0000

102 g e

® = a Bábolna Bio védjegyzett márkaneve

Jellemzők

Családi kiszerelés
Ruhára is fújható
Akár 3 óra kullancs elleni védelem
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztetés:
Csak a használati utasítás szerint alkalmazza! A riasztószert 9 évesnél fiatalabb gyermek esetén ne alkalmazza, 9 évesnél idősebb gyermek esetén pedig naponta legfeljebb egy kezelést végezzen. Amennyiben allergiára hajlamos, használat előtt kis bőrfelületen győződjön meg a készítmény ártalmatlanságáról. Kerülje a készítmény szembe, orrba, szájba történő kerülését. Ne használja sérült vagy napégette bőrön. Ne használja zárt térben. A csípésveszély elmúltával, illetve a szabadból visszaérkezve a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossa le. A termék károsíthatja a műszálas és a bőr anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, valamint a festett, lakkozott felületeket. Élelmiszertől, italtól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.
Elsősegélynyújtás: Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét az orvosnak! Belégzés esetén vigye a sérültet friss levegőre. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék címkéjét vagy biztonsági adatlapját. Ne hánytassa a sérültet. Allergiás bőrreakció jelentkezése esetén a bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A panasz huzamosabb ideig történő fennállása estén forduljon szakorvoshoz.

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtó forrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtó forrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Hulladékkezelés: A kiürült flakon a háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C-os hőmérsékleten, sugárzó hőtől és fénytől védett helyen tárolva a gyártástól szárított 3 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
35
Bizonylatok
Hazai Termék
Hazai Termék
Használati utasítások Felhasználható:
Csípőszúnyogok (pl. Aedes és Culex fajok), kullancsok (pl. közönséges kullancs - Ixodes ricinus) és púposszúnyogok (pl. Simulium fajok) riasztására, távoltartására.

Használati utasítás:
Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken vagy felsőruházaton, illetve lábbelin alkalmazza! Használat előtt ajánlott a ruha kis területén próbakezelést végezni. Függőlegesen tartva a flakont kb. 20-25 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsölje szét. Az arcbőrt - a szem és a száj könyékének kihagyásával - a kézre szórt permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját kezére fújja a készítményt, és így kenje be vele a bőrüket. A gyermekek kézfejét ne kezelje! A bőrfelületre kent készítmény, a felvitt réteg vastagságától függően, a szúnyogokat 5, a púposszúnyogokat 0,5, a kullancsokat 3 órán keresztül tatja távol. Felnőttek szükség esetén a kezelést megismételhetik, de a riasztószer legfeljebb naponta kétszer alkalmazható.

Egyéb felhasználási előírások:
Felhasználói kör: lakossági felhasználók.
Felhasználás helye: a szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére vagy felsőruházatára juttatandó.
Nettó mennyiség 0,15l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Bábolna Bio Kft.,
1107 Budapest,
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1 43-20-400,
E-mail: [email protected]
Internet:
www.babolna-bio.com,
www.megfoglak.hu
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.,
1107 Budapest,
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1 43-20-400,
E-mail: [email protected]
Internet:
www.babolna-bio.com,
www.megfoglak.hu
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.,
1107 Budapest,
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1 43-20-400,
E-mail: [email protected]
Internet:
www.babolna-bio.com,
www.megfoglak.hu