Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Felhasználható:
Zárt térben, rejtett életmódú rovarok ellen.
A rejtett életmódú rovarok, főként az ágyi poloska a ritkán bolygatott élőhelyeket kedveli. Petéit a lakás különböző rejtett helyeire rakja (elsősorban ágyrepedésekbe, kárpitozott bútorok réseibe, kép- és ablakkeretbe, a fal- és a padló rései közé, stb.), ezért nehezen irthatóak más készítménnyel.

Extra 3X hatás
1. Gyorsan hat, mert:
• Hatóanyagai behatolnak a legrejtettebb résekbe, repedésekbe is.
• Kiűzi a rovarokat a rejtekhelyükről.
• Érintőméregként azonnali ölőhatással rendelkezik.
2. Meggátolja a rovarok szaporodását, mert:
S-metoprén tartalma révén nem engedi tovább fejlődni a rovarokat
Gátolja a lárvák kifejlődését
Gátolja a lárvák fejlődését
Terméketlenséget okoz
3. Hatását több hónapig megőrzi, mert:
A készítmény megszünteti a rovarok újratermelődését.

Egyéb információk

Engedély száma: JKF/12985-3/2015
Hatóanyaga:
0,2% azaz 2,0g/kg permetrin
0,1% azaz 1,0 g/kg d-tetrametrin;
0,4% azaz 4,0 g/kg S-metoprén
0,2% azaz 2,0 g/kg piperonil-butoxid
Minősítése: III. forgalmi kategóriájú szabadforgalmú irtószer
Engedély tulajdonosa: Bábolna Bio Kft.
Tartalma: 400 ml (268 g)

Jellemzők

Rovarirtás mesterfokon
3X hatás
1. Gyorsan hat
2. Megakadályozza a rovarok szaporodását
3. Hatását több hónapig megőrzi
Rovarirtó aeroszol (csótány, hangya, ezüstös pikkelyke, bolha, ágyi poloska irtására)
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztetés:
Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Ügyeljen arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Ügyeljen arra, hogy a permet szembe ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossa le.
Figyelem!
Propán-bután hajtógázt és a töltőoldat petróleumot tartalmaz. A készülék utántöltése tilos! A kiürült palack a háztartási szemétbe dobható.

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését! P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számított 4 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
35
Használati utasítások Használati utasítás:
A palackot használat előtt alaposan rázza fel!
A permetet célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjaira porlassza ki úgy, hogy a kezelendő felület benedvesedjen. A palackot függőleges helyzetben, a kezelendő felülettől kb. 20-30 cm távolságra tartsa. Ágyi poloska fertőzöttség esetén az ágykeretet, matracot, kárpitozott bútorok réseit, repedéseit, kép- és nyílászáró kereteket kezelje.
Csótányirtáskor a padló- és falrések, ajtórepedéseken kívül a szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád és WC csésze környéke is kezelendő. A permet a kezelt felülettel érintkező rovarokat több héten át folyamatosan elpusztítja. A túlélő rovarok terméketlenné tételét több hónapon keresztül biztosítja.
Amennyiben a felületet lemossa, a kezelést ismételje meg. Az újonnan kikelő rovarok elpusztítása érdekében a kezelést 6 hetenként ismételje meg. Textíliák kezelése előtt egy kis területen próbálja ki a terméket. Ne használja közvetlenül lakkozott felületen! A készítmény repülő rovarok irtására nem használható.
Hatástartóssága: több hónap.

Felrázandó!
Nettó mennyiség 0,4l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Engedély tulajdonosa:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 43-20-400
Fax: (36-1) 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
www.babolna-bio.com, www.megfoglak.hu