Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Előnyök:
A Protect® darázsirtó aeroszol speciális szórófejével biztonságos távolságról lehet kezelni a darázsfészket. A hatóanyagtól a rovarok pillanatokon belül megdermednek, majd elpusztulnak.

Egyéb információk

Netto tartalom: 400 ml, 268 g
Hatóanyagok:
0,3% azaz 3,0 g/kg cifenotrin
0,1% azaz 1,0 g/kg d-tetrametrin
Engedély száma: JÜ-14360-3/2012
Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Jellemzők

Darázsirtás mesterfokon
Biztos hatás
Biztonságos
Távolról használható
Azonnali hatás
Felrázandó
Darázsirtó aeroszol
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztetés:
Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az irtószert nem nem kezelhetik! A kezelés során a gyermekeket tartsa távol. Csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazza. Ügyeljen arra, hogy a permet ne kerüljön élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra. Ügyeljen arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossa le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítse ki.
Figyelem!
Propán-bután hajtógázt és a töltőoldat petróleumot tartalmaz! A készülék utántöltése tilos! A kiürült palack a háztartási szemétbe dobható.
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a permet belélegzését! A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, maximum 35°C hőmérsékletű, sugárzó hőtől és fénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 4 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
35
Bizonylatok
Hazai Termék
Hazai Termék
Használati utasítások Felhasználható:
A ház körül, a tetőtérben, a teraszon, a kertben található darázsfészkekben lévő darazsak elpusztítására.

Használati utasítás:
Használat előtt alaposan rázza fel a palackot! Óvatosan alkalmazza! Porlasztáskor az aeroszolos palackot szórófejjel felfelé, a kezelendő felülettől legalább 1-3 m távolságra tartsa, az adott széljárásnak háttal alkalmazva. A permetet célzottan a rovarok fészkére kell kiporlasztani úgy, hogy a darázsfészket, az ott tartózkodó darazsakat és a fészek környezetét a permet teljesen belepje. A kezelést addig ismételje, amíg a darázsfészken vagy annak környezetében élő, mozgó darázs már nem található. Ha több fészek van egymás mellett, azokat egyidőben, egyszerre kezelje, és a távolabbival kezdje. Erős szélben, valamint napközben a kezelés nem ajánlott! Az esetleges csípések elkerülése érdekében a kezeléseket kora reggel, vagy este célszerű végrehajtani, amikor a rovarok a fészekben tartózkodnak és mozgásuk lelassult. A kezelést követően ne nyúljon a fészekhez. A kezelés után az elpusztult egyedeket óvatosan söpörje össze, mert a lehullott állatok között még élő egyedek is lehetnek. Az irtószerrel kezelt fészek 1-2 nap múlva eltávolítható. Amennyiben a fészek zárt térben található, az alkalmazást követően alaposan szellőztessen ki! A kezelés során keletkezett nedves folt idővel elpárolog. Szükség esetén a kezelést célszerű megismételni!
Nettó mennyiség 0,4l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: 43-20-400
Fax: 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Internet: www.babolna-bio.com
www.megfoglak.hu