Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Egyéb információk

Nettó tartalom: 150 ml, 102 g
Osztályozás: Aeroszol 1. kategória, szemirritáció 2. kategória.
Biocid terméktípus száma / megnevezése: 19 / riasztó- és csalogatószerek.
Formuláció jellege: aeroszol, mechanikus szórófejjel ellátott fémpalackban. A riasztószer keserű anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, mely segít megelőzni a készítmény véletlen ember általi fogyasztását.
Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer. Egyéb felhasználási előírások: Felhasználói kör: lakossági felhasználók. Felhasználás helye: a szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére vagy felsőruházatára juttatandó.
Hulladékkezelés: A kiürült flakon a háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.
Hatóanyag: 19,5% (195 g/kg) N,N-dietil-meta-toluamid (EU-szám: 205-149-7, CAS-szám: 134-62-3)
Engedély száma: HU-2014-PA-19-00094-0000
Az engedély tulajdonosa: Bábolna Bio Kft.

Jellemzők

5 óra védelem
Elriasztja a Lyme-kórt hordozó kullancsokat
Szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
Figyelmeztetés:
Csak a használati utasítás szerint alkalmazza! A riasztószert naponta legfeljebb 2 alkalommal használja. A riasztószert 9 évesnél fiatalabb gyermek esetén ne alkalmazza, 9 évesnél idősebb gyermek esetén pedig naponta legfeljebb egy kezelést végezzen. Amennyiben allergiára hajlamos, használat előtt kis bőrfelületen győződjön meg a készítmény ártalmatlanságáról. Kerülje a készítmény szembe, orrba, szájba történő kerülését. Ne használja sérült vagy napégette bőrön. Ne használja zárt térben. A csípésveszély elmúltával, illetve a szabadból visszaérkezve a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel mossa le. A termék károsíthatja a műszálas és a bőr anyagokat, a műanyagot, az óraüveget, valamint a festett, lakozott felületeket. Élelmiszertől, italtól elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.
Elsősegélynyújtás: Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét az orvosnak!
Belégzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre.
Lenyelés esetén: Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék címkéjét vagy biztonsági adatlapját. Ne hánytassa a sérültet.
Allergiás bőrreakció jelentkezése esetén: A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. Panasz huzamosabb ideig történő fennállása esetén forduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén: A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki. Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el, és folytassa a szem további öblítését. Panasz jelentkezéskor forduljon szakorvoshoz.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C-os hőmérsékleten, sugárzó hőtől védett helyen tárolva a gyártástól számított 2 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
35
Bizonylatok
Hazai Termék
Hazai Termék
Használati utasítások Felhasználható: csípőszúnyogok (pl. Aedes és Culex fajok), kullancsok (pl. közönséges kullancs - Ixodes ricinus) és púposszúnyogok (pl. Simulium fajok) riasztására, távoltartására.

Használati utasítás:
Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken vagy felsőruházaton illetve lábbelin alkalmazza! Függőlegesen tartva a falkont kb. 20-25 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő bőrfelületre, majd egyenletesen dörzsölje szét. Az arcbőrt - a szem és a száj környékének kihagyásával - a kézre szórt permettel kell bekenni. Gyermekek kezelésekor először a saját kezére fújja a készítményt, és így kenje be vele a bőrüket. A gyermekek kézfejét ne kezelje! A bőrfelületre kent készítmény, a felvitt réteg vastagságától függően, a szúnyogokat 4-4,5, a púposszúnyogokat 0,5, a kullancsokat 0,5 órán keresztül tartja távol. Felnőttek szükség esetén a kezelést megismételhetik, de a riasztószer legfeljebb naponta kétszer alkalmazható.
Nettó mennyiség 0,15l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1 43-20-400
Fax: 06-1 43-20-401
E-mail: [email protected]
Internet:
www.babolna-bio.com
www.megfoglak.hu