Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Előnyei:
A Protect® Barrier rovarirtó aeroszol olyan speciális készítmény, amely azonnali és egyben tartós védelmet nyújt a rovarok ellen. A készítmény felületről történő párolgása és a kezelt felületekkel történő érintkezés a rovarok pusztulását okozza.

Egyéb információk

Netto tartalom: 400 ml (305 g)
Hatóanyaga:
0,11% azaz 1,10 g/kg transflutrin
0,025% azaz 0,25 g/kg ciflutrin
0,2% azaz 2,00 g/kg piperonil-butoxid
Biocid terméktípus: 18.
Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
Engedélyszám: JKF/6447-3/2015.
Tartalma: 400 ml (305 g) aeroszol porlasztást biztosító szeleppel, fémpalackban
Az engedély tulajdonosa: Bábolna Bio Kft.

Jellemzők

Kültérre beltérre 3:1ben
Beltéri, kültéri és „barrier¨ alkalmazással
Repülő és mászó rovarok ellen
8 órás védelem szúnyog és légy ellen
3 hetes védelem hangya és csótány ellen
Csótány, hangya, légy, szúnyog
Rovarirtó aeroszol
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Figyelmeztetés:
Az ember és a környezet veszélyeztetésének megelőzése érdekében tartsa be a használati utasítást! A készítmény kizárólag felületkezelésre használható, légtérkezelésre nem alkalmazható! Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközökre, gyerekjátékra, háziállatra, bőrre, szembe, szájba ne kerüljön. A permetet közvetlenül ne lélegezze be. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossa le. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik. Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Halakra veszélyes!
Figyelem!
Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A készülék utántöltése tilos.
H223 Tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. EUH 208 Eukaliptusz olajat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését! P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a kiürült palack háztartási szemétbe dobható.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C hőmérsékletű, sugárzó hőtől, fénytől védett helyen tárolva 2 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
35
Használati utasítások Felhasználható: zárt térben és ház, lakás körüli félig zárt-nyitott terekben (terasz, erkély, balkon, lugas), felületkezeléssel, csótányok, hangyák, legyek és szúnyogok irtására alkalmas.

Használati utasítás:
A palackot használat előtt alaposan fel kell rázni! A kívánt hatás elérése érdekében szigorúan tartsa be a kezelési módot és alkalmazási mennyiségeket!
Rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák) elleni védekezés:
• Beltéri alkalmazásnál az aeroszolt célzottan jutassa a rovarokra, illetve 30-40 cm távolságból, méterenként 3-4 másodpercig tartó porlasztással permetezze azok jellemző búvóhelyeire (szegélyek alatti területek, rések, repedések, hasadékok) és vonulási útvonalaira (szeméttároló, mosdókagyló és fürdőkád külső felszíne, WC csésze környéke, stb.). Várjon néhány percet, mielőtt a kezelt helyiségbe visszatér. A használatot követően alaposan szellőztessen ki. A kezelést, szükség szerint, 3 hetente ismételje meg.
• Kültéri alkalmazásnál, vagyis a teraszon, erkélyen, balkonon történő használatkor szintén közvetlenül az ott észlelt rovarokra fújja a készítményt, illetve kezelje azok búvóhelyeit (rések, repedések, hasadékok), hangyáknál a fészek kijáratát.
Repülő életmódú rovarok (legyek, szúnyogok) elleni védekezés:
• „Barrier” alkalmazással a lakótérbe bejutó legyek és szúnyogok száma csökkenthető. E hatás elérése érdekében a készítményt a nyílászárók határoló felületeire (ablak-, ajtófélfa, küszöb) juttassa ki. A kezelést 30-40 cm távolságból, méterenként 3-4 másodpercig tartó permetezéssel végezze.
• Kültéri alkalmazásnál hasonló módon permetezze a terasz, erkély, balkon és lugas határoló idomait (pl. tartóoszlopokat, szegélyeket, stb.). Hatástartóssága ebben az esetben maximum 8 óra.
Nettó mennyiség 0,4l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Gyártja a Bábolna Bio Kft. megbízásából:
Tosvar SRL
Pozzo d´ Adda
Olaszország
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 43-20-400
Fax.: (36-1) 43-20-401
E-mail: [email protected]
Internet:
www.babolna-bio.com
www.megfoglak.hu