Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Egyéb információk

Tartalma: 500 ml (395 g)
Hatóanyaga:
0,28% (2,8 g/kg) S-metroprén
0,18% (1,8 g/kg) természetes pietrin
0,36% (3,6 g/kg) PBO
Engedélyszám: JKF/16991-3/2015.
Engedélytulajdonos: Bábolna Bio Kft.
Biocid terméktípus: 18.
Minősítés: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer.

Jellemzők

Rovarirtás mesterfokon
Ágyi poloska
Bolha
Magyar Termék Nagydíj 2011
Ágyi poloska és bolhairtó permet
Biztonsági figyelmeztetések A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Mielőtt eltávolítja a zárófóliát, kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

Figyelmeztetés:
Kizárólag rovarirtásra alkalmazható. Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!
Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön! A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni! A kezelt területet személyek és házi állatok csak a teljes száradást követően használhatják újra.
Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó.
Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!
Etanol tartalom >90%.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a permet belégzését! P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: eredeti csomagolában, száraz, hűvös +5°C feletti hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól számított 3 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Minimum hőmérséklet (celsius)
5
Bizonylatok
Hazai Termék
Hazai Termék
Nettó mennyiség 0,5l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 43-20-400
Fax: 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Internet: www.babolna-bio.com
www.megfoglak.hu