Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Jellemzők

Zsíroldó hatás
Minden lefolyócső esetében biztonságosan alkalmazható
Konyhai lefolyótisztító granulátum
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

FIGYELMEZTETÉS:
Kizárólag lefolyótisztításra. Ne használja a terméket WC-pumpával a WC-ben, fürdőkádban, tusoló kabinban és egyéb akril felületeken. Ne keverje savval, vagy bármilyen háztartási termékkel. Ne öntse a terméket álló vagy hideg vízbe. Ne használja, ha a dugulást papír, műanyag vagy fém tárgyak okozzák. Ne adagolja túl, mert a fel nem oldódott granulátum súlyosbíthatja a dugulást.

Mr Muscle® konyhai lefolyótisztító granulátum
Veszély
Nátrium-hidroxidot tartalmaz. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A füst belélegzése tilos. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Elzárva tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. A használatot követően alaposan meg kell mosni a kezet. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
Tárolása Tárolja hűvös helyen, állítva, szorosan zárva az edényt. Ne keverje más termékekkel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Használati utasítások 1. Öntse a terméket a lefolyóba (50 g)
2. Azonnal öntsön rá 1/2 L meleg vizet
3. Várjon 15 percet
4. Folyasson a lefolyóba hideg vizet
Ha szükséges, ismételje meg még 1x
Nettó mennyiség 500g
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info