Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Kiwi Deo Floral cipőfrissítő aeroszol 100 ml

Részletes termékadatok

Jellemzők

Virág illat
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Kiwi® Shoe Deo Floral Cipőfrissítő aeroszol
Veszély
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Csak jól szellőztetett helyen használható.
Geraniol, Citral-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Tárolása Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Gyártási idő (nap/hó/év): a csomagoláson feltüntetve.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások Használati útmutató:
Lásd a csomagoláson.
Nettó mennyiség 0,1l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
www.kiwicare.com
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
www.kiwicare.com
FE07