Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Glade Touch & Fresh Relaxing Zen koncentrált aeroszolos légfrissítő utántöltő 3 x 10 ml (30 ml)

Részletes termékadatok

Termék információk

Relaxing Zen™
A GladeŽ touch & freshŽ spray diszkrét és elegáns külseje koncentrált frissességet** zár magába. Egyetlen érintés, és a szoba levegőjét frissesség járja át.
**A GladeŽ flakonos aeroszol illatkoncentrációjával összehasonlítva.

Jellemzők

Utántöltő
A tisztaság tartós illatáért
Biztonsági figyelmeztetések Ne fújja az arcra!

GladeŽ touch & freshŽ koncentrált aeroszolos légfrissítő utántöltő - Relaxing Zen™
Tartalmaz: Linalool, Isoeugenol
Veszély
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Citronellol, Cyclamen Aldehyde, Geraniol, Benzyl Salicylate, propionaldehyde, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-Isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, 4-Tert-butylcyclohexyl-acetate,1 (Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl) Ethan-1-one, 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene-Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Csak jól szellőztetett helyen használható.
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
Őrizze meg a külső csomagolást a használathoz szükséges óvintézkedések miatt.

UFI: NYMK-X3RH-H005-KS7N
Tárolása Hűvös, száraz helyen tárolja.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Nettó mennyiség 3db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
FE05