Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Glade Touch & Fresh Fresh Lemon koncentrált aeroszolos légfrissítő utántöltő 3 x 10 ml (30 ml)

Részletes termékadatok

Termék információk

A GladeŽ touch & freshŽ spray diszkrét és elegáns külseje koncentrált frissességet** zár magába. Egyetlen érintés és a szoba levegőjét frissesség járja át.
**A GladeŽ flakonos aeroszol illatkoncentrációjával összehasonlítva.
Biztonsági figyelmeztetések Ne fújja az arcra!
GladeŽ touch & freshŽ koncentrált aeroszolos légfrissítő utántöltő - Fresh Lemon
Veszély
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
Citronellol, Cyclamen Aldehyde, Citronellal, Nerol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, Pin-2(10)-ene, Citral, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-Limonene, Linalool, 3,7-dimethyloctan-3-ol, alpha-hexyl cinnamaldehyde-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
Őrizze meg a külső csomagolást a használathoz szükséges óvintézkedések miatt.

UFI: 4ATE-R3PK-NOOK-MRJ6
Tárolása Hűvös, száraz helyen tárolja.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Nettó mennyiség 3db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
FE04