Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Glade Sense & Spray Relaxing Zen automata légfrissítő utántöltő 18 ml

Részletes termékadatok

Biztonsági figyelmeztetések GladeŽ sense & spray™ automata légfrissítő utántöltő - Relaxing Zen™
Tartalmaz: Linalool, Isoeugenol.
Veszély
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/ 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Citronellol, Cyclamen Aldehyde, Geraniol, Benzyl Salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 4-tert-butylcyclohexyl-acetate, 1-(octahydro-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene-carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Csak jól szellőztetett helyen használható.
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
Őrizze meg a külső csomagolást a használathoz szükséges óvintézkedések miatt.

UFI: NMKK-U3Q5-M008-09WM
Tárolása Hűvös, száraz helyen tárolja.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások A használati utasítás a termék belsejében található.
Nettó mennyiség 1db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info