Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Meleg levegő, hűs forrásvíz, tarkabarka virágok és a lélek békéje: ezt idézi a friss alma, a harmatos virágok és nyugtató szantálfa jegyeinek elegye.

Jellemzők

Intelligens mozgásérzékelővel
Illatfelhő a kellő pillanatban!
Automata légfrissítő készülék
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Glade® Sense & Spray™ - Relaxing Zen - automata légfrissítő készülék
Veszély
Tartalmaz: Geraniol. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Védőkesztyű használata kötelező. Csak jól szellőztetett helyen használható.
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehide, 2-Benzyldenheptanal, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, Citral, 1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphtyl(Ethan-1-one, d-Limonén, (Z)-3-Hexenyl-salycilate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalool, 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, Hexyl cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Elemek:
Az elemet a megfelelő pólusával (+/-) helyezze be. Az elem nem tölthető. Az elemet ne nyissa fel, és ne dobja tűzbe, mivel felrobbanhat, szivároghat, vagy anyagi kárt/személyi sérülést okozhat. Kizárólag AA méretű elemmel működik.
Ne fújja az arcra.
Tárolása Hűvös, száraz helyen tárolja.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Maximum hőmérséklet (celsius)
50
Használati utasítások A) A készülék automatikusan illatot enged a levegőbe, ha az érzékelőjét kitakarják. Fújás után az érzékelő automatikusan kikapcsol, és a készülék 20 percig nem üzemel. A 20 perces lezárást követően a készülék aktiválódik, és bekapcsol rajta a mozgásérzékelés. Az összeszerelt készüléket egyenes felületre vagy falra kell helyezni.
B) Ön bármikor érezheti a Glade® pazar illatát: ehhez mindössze meg kell nyomnia a készülék elején található gombot.
Nettó mennyiség 1db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjproducts.info