Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Egyéb információk

CE jelölés - Európai Megfelelőség - 1,2W 230V - 50 Hz

Jellemzők

Megküzd a kellemetlen szagokkal és kellemes illatot biztosít
Elektromos zselés légfrissítő készülék - Bali szantálfa és jázmin illattal.
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Glade® by Brise® Discreet® Electric elektromos zselés légfrissítő készülék - Bali szantálfa és jázmin illattal.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Háziállatoktól távol tartandó. Ne sértse fel a membrán burkolatot. A terméket ne helyezze fényezett vagy festett fafelületre. Használat közben tilos bármivel letakarni. Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket. A készülék működés közben kis mértékben felmelegedhet. Csak jól szellőztetett helyen használható. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Szenzibilizáló anyagot (vanillin, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-onelonone, methyl-, d-Limonene, (Z)-3-hexenyl salicylate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, isoeugenol) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülésére vonatkozóan. ŐRIZZE MEG ÉS FIGYELMESEN OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS:
Az elektromos készülékek használata közben mindig tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, beleértve a következőket: a sérülések elkerülése végett, a készülék szigorú felügyelete szükséges, amikor gyermekek vagy különleges bánásmódot igénylő emberek közelében használja. Ne dugja az ujjait vagy a kezét a készülékbe. A biztonságos használat érdekében csak olyan jól szellőző helyen lévő, megfelelően működő konnektorba dugja be a készüléket, ahol azzal sem ágytakaró, sem egyéb tárgy nem érintkezhet. Soha ne használja a készüléket hosszabbítóval, három ágú adapterrel vagy elosztóval. A készüléket vízbe meríteni tilos. Soha ne csatlakoztasson semmit a működésben lévő készülék feletti konnektorba. A Glade® by Brise® készülékhez kizárólag Glade® by Brise® utántöltőt használjon. Ezek az óvintézkedések megtalálhatók a következő website-on is: www.scjproducts.info.Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Glade® Discreet® Electric elektromos légfrissítő készülék - Sensual Sandalwood & Jasmine
Figyelem
Tartalmaz: linalool.
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. Védőkesztyű használata kötelező.
Csak jól szellőztetett helyen használható. Háziállatoktól távol tartandó. Ne sértse fel a membrán burkolatot. A terméket ne helyezze fényezett vagy festett fafelületre. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethy1-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on, d-Limonene, (Z)-3-hexenyl salicylate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, lsoeugenol, 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one, Acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK :
Utasítások a tűzveszély, mérgezés, áramütés és egyéb sérülések megelőzéséért. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL ÉS TARTSA MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
FIGYELEM:
Tartsa be a következő óvintézkedéseket, ha elektromos készülékeket használ.
VIGYÁZAT:
A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy tapasztalatlan személyek csak akkor használhatják, ha ismertették számukra a lehetséges veszélyeket és a készülék biztonságos használatát ill. biztosítva van számukra a megfelelő felügyelet.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Gyermekek csak szülői felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását. Biztonságos használatához kizárólag jól működő konnektorba csatlakoztassa, ami megfelelően szellőző helyen van és nem kerülhet letakarásra ágytakaróval vagy más egyéb anyaggal. Ne használja hosszabbítón keresztül vagy multi konnektorban. Ne mossa el vízben. Ne csatlakoztasson egyéb elektromos egységet a működésben lévő készülék feletti konnektorba. A készüléket csak az ajánlott párologtató közeggel szabad használni. Más anyagok használata mérgező lehet vagy tűzveszélyt okozhat. HÁZIÁLLATOKTÓL TÁVOL TARTANDÓ. Ezek az óvintézkedések megtalálhatóak a következő website-on is: www.scjproducts.info
Tárolása
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Használati utasítások A használati utasítást lásd a csomagolás belső oldalán.

Használati utasítás:
1. Húzza le
2. Helyezze be
3. Csatlakoztassa
Nettó mennyiség 1db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: vevoszolgalat@scj.com
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info