Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Rendszeres használata esetén feloldja a leülepedett zsiradékot, meggátolja a vízkő lerakódását. Minden öblítéskor tisztít és kellemes, friss illatot biztosít a helyiség légterének.

Jellemzők

3az1ben
1 Tisztít
2 Illatosít
3 Megakadályozza a vízkő lerakódását
Prémium WC-gél
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH208 Methylchloroisothiazolinone-t és Methylisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű, szemvédő használata kötelező P301+P330+P331+P313 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+313 Ha a szemirritácó nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Figyelem
Nem tartalmaz dimethylol glykol, Methylchloroisotiazolinone, Methylisothiazolinone.
1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on-tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.
Tárolása Eltarthatóság és tárolás: A termék 5°C feletti hőmérsékleten, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől távol tartva 3 évig használható fel.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Minimum hőmérséklet (celsius)
5
Összetevők <5% nemionos felületaktív anyagok, <5% anionos felületaktív anyagok, Illatanyag, Linalool, Butilfenil metilpropional, Hexyl cinnamal, Dimethylol glycol, Limonene, Metilkloroizotiazolinone, Metilizotiazolinone, Színezék.
Használati utasítások Használati utasítás:
Töltse fel 2/3 részig a beöntő nyíláson keresztül a Fressh gél tartóját.
Nettó mennyiség 0,5l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Vevőszolgálat:
Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest
Szállás u. 6.
Tel.: 06-1-43-20-400
Fax: 06-1-43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.com
Internet: www.babolna-bio.com