Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Duck® Fresh Discs® WC-öblítő korong utántöltő - Marine
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.
Linalool-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Figyeljen a gyermekekre, amikor a WC közelében tartózkodnak. Csak a WC-csészében használja. Háziállatoktól távol tartandó.

Használat után felkeltheti a gyermekek figyelmét. A gyerekek számára legkevésbé látható helyen alkalmazza. Figyeljen a kisebb gyerekekre, miközben a WC közelében tartózkodnak. Olvassa el a csomagolás belső oldalán található használati utasítást.
Tárolása Gyártási idő (nap/hó/év): a csomagoláson feltüntetve.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők <5% anionos felületaktív anyag, 15-30% nem-ionos felületaktív anyag, Illatanyag, Linalool, Coumarin, Eugenol, Limonene, Citral, www.scjproducts.info.
Nettó mennyiség 0,07l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com