Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Duck Deep Action Gel WC-tisztító fertőtlenítő gél menta illattal 750 ml

Részletes termékadatok

Termék információk

Mesés illat, kellemetlen szagok nélkül.

Egyéb információk

A flakon 30% újrahasznositott műanyagból készült.*
*kivétel a címke és a kupak.

Újrahasznosítható* flakon, mely 30%-ban fogyasztói használatból visszakerült újrahasznosított hulladék műanyagból készült, kivéve a címkét és a kupakot.
*Kérjük ellenőrizze a helyi újrahasznosítási előírásokat.

Engedélyszám: 40211-3/2019/JIF

Jellemzők

Megöli a baktériumok 99,9%-át
Biztonsági figyelmeztetések UFI: 2SQT-G21E-A00U-YNJP

DuckŽ Deep Action Gel WC-tisztító fertőtlenítő gél Menta illattal
Veszély
Tartalmaz: alkohol-etoxilát (8E0), hangyasav, benzalkónium-klorid (C12-18), didecil-dimetil-ammónium- klorid (C8-10). Aktív hatóanyag: benzalkónium-klorid (C12-18), 0,1828%; didecil-dimetil-ammónium-klorid (C8-10) 0,2742%.
Súlyos szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Szemvédő használata kötelező.
BELÉGZÉS esetén: Friss levegőre kell menni. LENYELÉS esetén: Hánytatni tilos. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Azonnal orvost kell hívni. BŐRREL való érintkezés esetén: A bőrt vízzel kell öblíteni. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék. A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és a veszélyes hulladékokról szóló EU irányelvekben meghatározottak irányadók. A termék maradékait tilos kezeletlenül csatornába engedni. Tilos felszíni vizekbe vagy talajba juttatni. Kifröccsenés esetén vízzel fel kell hígítani és moppal áttörölni. Csak a WC-csészében használja. Ne keverjük fehérítőszerrel vagy más háztartási tisztítószerrel.
Tárolása Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, direkt napsütéstől védett szobahőmérsékletű helyen, élelmiszertől és italoktól elkülönítve kell tárolni. Előírt tárolás mellett 2 évig eltartható.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők <5% nem ionos felületaktív anyagok, Fertőtlenítőszer, Illatanyag, www.scjproducts.info.
Használati utasítások Használati utasítás:
1. Hajtsa fel a WC-ülőkét.
2. A flakon kinyitásához nyomja össze a gyermekbiztos záras kupak két oldalát és tekerje le.
3. Döntse meg a flakont, hogy a flakon nyaka megteljen a folyadékkal.
4. A vízvonal feletti fertőtlenítéshez juttasson 60 ml folyékony gélt a perem alá és oszlassa el egyenlően a WC-csészében WC-kefével úgy, hogy kezeletlen felület ne maradjon.
5. Hagyja hatni 5 percig.
6. Dörzsölje át WC-kefével a WC-csészét és öblítse le.
7. Helyezze vissza a kupakot és erősen csavarja vissza, míg kattanást nem hall. (A WC-csésze tisztán tartásához és a vízkövesedés megelőzéséhez használja háromszor egy héten).
Nettó mennyiség 0,75l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
Vevőszolgálat:
S.C. Johnson Kft.,
1124 Budapest,
Apor Vilmos tér 6.
Tel.: +36 1 224 8400
E-mail: [email protected]
www.scjohnson.com
FE04