ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   

SPAR online shop   

   

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.  

    

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.   

    

Az érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.   

    

1.     ADATKEZELŐ   

   

Az adatok kezelését a SPAR Magyarország Kft. végzi.   

    

   

Név:   

SPAR Magyarország Kft.   

Székhely:   

2060 Bicske, SPAR út 1. 

Vevőszolgálat elérhetősége:   

Telefon: 06-20/823-8002   

E-mail: [email protected]   

Adószám:   

10485824-2-07   

Bejegyző bíróság:   

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága   

Cégjegyzékszám:   

07-09-009192   

Adatvédelmi tisztviselő:   

dr. Kovács Anikó ([email protected])   

   

    

   

2.     ADATKEZELÉS JOGALAPJA   

    

Az adatkezelés jogalapja a www.SPAR.hu/onlineshop honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján  szerződés teljesítése.   

    

Amennyiben Érintett a regisztrációját megszűnteti az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő (3. pont).   

   

   

  

3.     KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA  

   

3.1.      Regisztráció 

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, születési dátum, számlázási és szállítási cím, mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő. Amennyiben a felhasználó megadta, bankkártyaazonosító (bankkártyaazonosítót az OTP-től kapja meg a SPAR, ezen kívül el is nevezheti az ügyfél a megadott max. 5 kártyát), és/vagy SuperShop kártya száma.

 

 

 

 

 

 

  

Adatkezelés célja: 

  

Kezelt személyes adatok köre

Az adatok kezelésének célja

Név

honlapon történő online vásárlási lehetőség biztosítása, azonosítás

Telefonszám

a megrendelés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, panaszkezelés

E-mail cím

a megrendelés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, valamint hozzájárulás esetén Hírlevél-küldés

Születési dátum

nagykorúság ellenőrzése meghatározott termékkör vásárlása esetén

Számlázási és szállítási cím (mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő)



számlázás, a megrendelés kiszállítása

Amennyiben a felhasználó megadta, bankkártyaazonosító (bankkártyaazonosítót az OTP-től kapja meg a SPAR, ezen kívül el is nevezheti az ügyfél a megadott max. 5 kártyát)



bankkártyás fizetés elősegítése

SuperShop kártya száma



SuperShop pontok jóváírása

„Kedvenceim” termékek

bevásárlási folyamat megkönnyítése

„Listáim”

bevásárlási folyamat megkönnyítése

„Rendeléseim”

folyamatban lévő megrendelések módosításatörlése

„Kedvenc receptjeim”

vásárlói élmény növelése, bevásárlási folyamat megkönnyítése

„Megfigyelt termékek”

kiválasztott termékek árának megváltozásáról tájékoztató e-mail-es küldése


Eredményes regisztráció esetén Vásárló egy ún. „SPAR fiókot” hoz létre. A „SPAR fiók” lehetőséget biztosít Vásárló számára, hogy a jövőben további online szolgáltatásokat is elérjen, mely szolgáltatások nyújtása a „SPAR fiókban” tárolt adatok kezelésére épít. A „SPAR fiók” alapján elérhető további szolgáltatásokat Vásárlónak külön meg kell rendelnie, mely megrendelés alkalmával az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adott szolgáltatás igénybevételének és adatkezelésének pontos körülményeit. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások a „SPAR fiókban” tárolt adatokra építenek, előfordulhat, hogy pl. az online shop-os regisztráció törlésével vásárló minden, a későbbiekben megrendelt és a „SPAR fiókon” keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételét is ellehetetleníti, melyről részleteket az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek, illetve a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztató tartalmaz. 

 

 

Adatkezelés ideje: 

  

A személyes adatok kezelése a regisztrációval/megrendeléskor rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Érintett a webshop felületen kezdeményezheti a regisztrációja törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek, azonban a korábbi megrendeléseivel összefüggésben SPAR az adatokat az alábbi táblázat szerinti időtartamig megőrzi. 

 

 

név

Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).

Amennyiben Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az adatai továbbra is a rendszerben maradnak.

e-mail cím 

Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

Amennyiben Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az adatai továbbra is a rendszerben maradnak, azonban a Hírlevél címlistából törlődnek. 

számlázási cím 

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

szállítási cím 

Regisztráció megszűnését követő 5 év, jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

életkor 

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

kártyaazonosító (token) 

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

SuperShop kártyaszám

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

telefonszám 

Regisztráció megszűnéséig. 

„Kedvenceim” termékek

Regisztráció megszűnéséig.

„Listáim”

Regisztráció megszűnéséig.

„Rendeléseim”

Regisztráció megszűnéséig.

„Kedvenc receptjeim”

Regisztráció megszűnéséig.

„Megfigyelt termékek”

Regisztráció megszűnéséig.

 

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont) 

  

3.2.      Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton 

 

Kezelt adatok köre: 

-Név, 

-Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező) 

-Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező). 

  

Adatkezelés célja: 

  

-Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, 

-Panaszkezelés. 

 

Adatkezelés ideje: 

Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart.   

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése, valamint panaszkezelés esetén az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és Fgy.tv.17/A.§-a alapján) 

  

3.3.      Egyéb célú adatkezelés 

  

3.3.1.  Hírlevél, DM tevékenység 

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím 

 

Adatkezelés célja: A hírlevél feliratkozással az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során az Érintett által megadott nevét és email címét, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. 

 

  

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről az alábbi módon: 

  

-         a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy 

-         amíg nem kéri levételét a hírlevél listáról emailben vagy postai úton.  

  

Leiratkozás esetén Adatkezelő a leiratkozást követő 14 nap elteltével további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

  

Adatkezelés jogalapja Hírlevél-küldés esetén: Érintett önkéntes és tájékozott hozzájárulása.

 

 

3.3.2 Cookie kezelés

Mik azok a „cookie-k”(„sütik”)?

HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információ csomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A „cookie-k”(„süti-k”) segítenek például abban, hogy felismerjük a számítógépét a következő látogatáskor, bejelentkezési, regisztrált adatait tároljuk a legközelebbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében, illetve statisztikai mérések elvégzése céljából.

Milyen típusú sütiket használunk?

Honlapunkon kizárólag hozzájárulást nem igénylő sütiket használunk. A használt tételes sütik felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. A használt sütik jellemzően az alábbi két csoport valamelyikébe tartoznak. Mindkét süti esetében a használat (kezelés) jogalapja a SPAR jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

„munkamenet sütik”

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás alapján az ott foglaltaknak megfelelően történik.

„Statisztikai célú sütik”

A statisztikai célú sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink honlap használati szokásairól. Így lehetőségünk van megismerni, hogy a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részeire kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenet ideje, milyen hibaüzeneteket kapott, mely termékeket keresték a legtöbbször stb. Ezek annak érdekében történnek, hogy a honlapunkat, ideértve azok funkcióit, illetve az azon elérhető szolgáltatásainkat látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

 

Az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót, jelszót, bankkártyaadatot nem jegyeznek meg, így adatai biztonságban vannak.

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:

- Adform:

Az Adform adatkezeléséről az alábbi oldalon kapható részletes tájékoztatás: https://site.adform.com/privacy-center/overview/. Az adatgyűjtésről történő leiratkozáshoz (opt-out) bővebb információ itt található: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

 

A sütik használatának időtartama 

 

 Az egyes süti élettartamát az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Cookie megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Funkció

OAMAuthnHintCookie

A felhasználók azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

OAMRequestContext_www.spar.hu:443_2f7262

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

NCS_w_IV_Tipq-QSPE-10080

Szervercsoport optimalizálása

60 percig

Alapvető működés

OAMAuthnCookie_www.spar.hu:443

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

JSESSIONID

Munkamenet a webszerveren

A munkamenet végéig

Alapvető működés

AMCV_8412381753B3D4D70A

Egyedi felhasználók kezelése

2 évig

Statisztika gyűjtés

AMCV_8412381753B3D4D70A

Egyedi felhasználók kezelése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

s_cc

A felhasználói klikkelések követése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

s_sq

A felhasználói klikkelések követése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

scarab.visitor

Hírlevél kezelése

30 percig

Statisztika gyűjtés

ONBOARDING

Irányítószám és idősáv kezelés az üdvözlő oldalon

A munkamenet végéig

Alapvető működés

interspar.hu-cart

Kosár/munkamenet adatok kezelése

4167 napig

Alapvető működés

spar-accepted-cookie-message

A cookie-k elfogadása

1 évig

Alapvető működés

scarab.mayAdd

Hírlevél kezelése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

scarab.profile

Hírlevél kezelése

1 évig

Statisztika gyűjtés

acceleratorSecureGUID

Munkamenet kezelése a shopban

A munkamenet végéig

Alapvető működés

OAMAuthnCookie_sso.spar.hu:443

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

OAMAuthnCookie_sso.spar.hu:-1

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

OAM_ID

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

NSC_wt_ttp_tqbs.iv_qspe-7920

Autentikációs szolgáltatás, csoport kezeléséhez szükséges

30 percig

Alapvető működés

NSC_wt-ejq_ebn63_q-iuuq-80

Képtár adatbázis kiszolgáló optimális működése

2 percig

Alapvető működés

demdex

Az egyedi felhasználókat kezeli

6 hónapig

Statisztika gyűjtés

VISITOR_INFO1_LIVE

A YouTube beállítások megjegyzése

180 napig

Statisztika gyűjtés

GPS

GPS adatok a mobil felhasználók számára

2 percig

Statisztika gyűjtés

PREF

Egyedi munkamenet azonosító a youtube videók lejátszásához

244 napig

Statisztika gyűjtés

YSC

Egyedi munkamenet azonosító a fenti felhasználó számára

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

everest_session_v2

Ez a cookie segít a felhasználó számára releváns hirdetéseket megjeleníteni

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

dpm

Az Adobe Audience Manager olyan alapvető funkciókat lát el, mint a látogató azonosítás, ID szinkronizáció, szegmentáció, modellezés, riportálás stb.

6 hónapig

Statisztika gyűjtés

test_cookie

Azt ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket

15 percig

Statisztika gyűjtés

IDE

Google hirdetés cookie

25 napig

Statisztika gyűjtés

cdv

Emarsys email marketing eredményességének követése

1 évig

Statisztika gyűjtés

s

Emarsys email marketing eredményességének követése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

xp

Emarsys email marketing eredményességének követése

1 évig

Statisztika gyűjtés

NID

Google cookie, mely emlékszik a felhasználói beállításokra, nyelvre, szűrő beállításokra

180 napig

Alapvető működés

CONSENT

Google cookie-k, ezek a cookie-k statisztikákat gyűjtenek a weboldalról

19 évig

Alapvető működés

1P_JAR

Google cookie, beleegyezés követése

2 napig

Statisztika gyűjtés

 

3.3.3. Az adatok átadása az OTP Mobil Kft.-nek, mint adatfeldolgozónak

 

Amennyiben Felhasználó a SimplePay fizetési módot választja, a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatait Adatkezelő átadja az OTP Mobil Kft., mint Adatkezelő részére. A továbbított adatok köre az alábbi:

 

·      név,

·      emailcím,

·      rendelésszám,

·      számlázási cím,

·      maximális alkalmankénti terhelés,

·      kártyaterhelési lehetőségek lejárati dátuma,

·      kártyaterhelési lehetőségek maximális száma.

 

Az adatok átadásának a célja a 3DS SCA erős vásárlói hitelesítés biztosítása, mellyel kapcsolatban részleteket az alábbi link tartalmaz: https://ecommerce.hu/eros-ugyfelhitelesites-kisokos/

 

Az adattovábbítás jogalapja a pénzforgalmi szolgáltatónak, mint harmadik személynek a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, melyet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55.C § (1) bekezdés b) pontja alapoz meg („pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amikor a fizető fél…elektronikus fizetési műveletet kezdeményez…”).

 

3.4.       Késedelmes szállítás esetén küldött kedvezménykuponok





Kezelt adatok köre:

-      Név,

 

-      Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező)

 

-     Késedelmes szállítás ténye.

 

Adatkezelés célja:

-      a késedelmes szállítással összefüggésben az érintett által elszenvedett sérelmek kompenzálása

 

Adatkezelés ideje: A késedelmes szállítás esetén SPAR egy egyszeri e-mail küldéssel juttatja el érintettnek a kedvezménykuponokat. 





Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése

 

4. SUPERSHOP PONTFELÍRÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

 



Ha a Vásárló rendelkezik plasztik SuperShop kártyával, akkor az online shop-ban történő vásárlás során a SPAR online shop Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a SuperShop Program www.supershop.hu honlapról letölthető Részvételi Feltételeiben (a továbbiakban: ÁRF-KB) leírt módon és feltételekkel SuperShop ponttranzakciót végezhet. 




A SuperShop ponttranzakcióhoz Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia SPAR részére az online shop-ban történő megrendelés során: 




- SuperShop kártya száma,




- SuperShop adatbázisban szereplő teljes neve,




- születési dátuma.




Amennyiben a Felhasználó a fenti adatokat a megrendelés során nem adja meg, vagy a SuperShop adatbázisban szereplő adatoktól eltérő adatokat ad meg, úgy a SuperShop pontfelírás nem lehetséges.

 

4.1. SuperShop reklamáció




Amennyiben Vásárló a pontfelírással kapcsolatban panaszt nyújt be Vevőszolgálathoz, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazza SPAR-t az érintett vásárlássokkal/pontfelírással összefüggésben a panasz maradéktalan kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelésére, valamint ilyen adatok átadására a SuperShop-nak, illetve felhatalmazza SuperShop-ot az ilyen adatok SPAR részére történő átadására – amennyiben ez a panasz és vizsgálat jellege alapján indokolt.

 

 

5.     ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő a GDPR 28. cikke alapján jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

 

 

5.1. Adattárhely kezelő: 

Spar Business Services GmbH

Europastrasse 3, 5015 Salzburg

Österreich

Tel.: +43 (0)662 4470-0 (Mo. – Fr. 08:00 – 18:00 Uhr)

 

E-Mail: [email protected]

 

5.2. A házhozszállítást normál és kisméretű méretű csomagok esetében a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MPL), székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., míg a nagyobb, 40 kg súly feletti árucikkek esetében a Trans-Pack Logisztika Kft. (Trans-Pack), székhelye: 2351 Alsónémedi, Hrsz. 3306. – Házhozszállítók - végzi a SPAR nevében és megbízásából.

 

Miskolci 5120-as InterSPAR áruház esetében a kiszállítást DoDo Hungary Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 1.) végzi, mint a SPAR megbízott adatfeldolgozója.

Pápai 5310-es INTERSPAR áruház esetében a kiszállítást a Wolt Delivery Magyarország Kft (Székhelye: 1085. Budapest, Salétrom utca 4. földszint) végzi, mint a SPAR megbízott adatfeldolgozója.

 

5.3. A SPAR online shop üzemeltetésében, valamint a hírlevelek kiküldésében, nyereményjátékok lebonyolításában az alábbi alvállalkozók dolgoznak fel személyes adatokat:

 

 

 

Név 

Székhely

Adatfeldolgozói feladat 

Greenroom Kft. 

1125 Budapest, 

Felső Svábhegyi út 12. 

nyereményjátékokban hírlevélre feliratkozókat gyűjt. 

Spice Communication Kft. 

1022 Budapest, Detrekő u. 12. 

a hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása, a tartalom összeállításban közreműködés. 

 


6.     ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

6.1.   Tájékoztatáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

 

6.2.   Hozzáféréshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a SPAR-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a SPAR elektronikus formában szolgáltatja.

 

6.3.   Helyesbítés joga:

 

Az érintett kérheti a SPAR által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

6.4.   Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SPAR indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

6.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére a SPAR korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat - a tárolás kivételével -csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A SPAR az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.6.   Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SPAR rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

6.7.   Tiltakozás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a SPAR vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén a SPAR a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6.8.   Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

6.9.   Eljárási szabályok:

 

Az érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az [email protected] e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolásátkövetően – szóban is adható tájékoztatás.

A SPAR indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a SPAR késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a SPAR nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A SPAR a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a SPAR-  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre-  ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A SPAR minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a SPAR tájékoztatja e címzettekről.

A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A SPAR által kért további másolatokért a SPAR az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

6.10. Kártérítés, sérelemdíj:

 

Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a SPAR-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A SPAR, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

 

6.11. Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett  jogainak megsértése esetén a SPAR ellen bírósághoz fordulhat.  A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/ 391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

 

7.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett honlapon történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

 

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

 

 

FE06