Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

1. 1 perc alatt hatni kezd.
2. Eltávolítja a vízkövet.
3. Elpusztítja a baktériumok 99,9%-át és megöli a vírusokat, gombákat is.*
4. Színt vált miközben hat.

*A fertőtlenítő hatás kifejezéséhez hagyja hatni minimum 15 percig.

Egyéb információk

OTH engedély száma: JÜ-861-4/2014
Vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító. WC tisztító.
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Figyelmeztetések:
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Gyermekektől elzárva tartandó. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Szemvédő/arcvédő viselése kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A gőzök belélegzése tilos. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Veszélyes összetevők: sósav, 2-(2-hidroxietilamino)etanol. A.I.S.E. - Gyermekek elől elzárandó. A.I.S.E. - Szembe ne jusson. Amennyiben a termék véletlenül a szembe jutna, mossa ki bő vízzel! A.I.S.E. - Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen forduljon orvoshoz
Tárolása Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőztethető, hőtől védett helyen, lúgoktól elkülönítve, élelmiszerektől, italoktól távol tartva tárolandó.
Minőségét megőrzi: gyártástól számított 2 évig.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők <5% nemionos felületaktív anyag, Kationos felületaktív anyag, Fertőtlenítőszert és illatanyagot tartalmaz. Hatóanyag: a készítmény 100 g-ja 9 g sósavat tartalmaz.
Használati utasítások Használati utasítás:
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni! Nem érintkezhet más felületekkel, csak a WC csészével. A kupak eltávolításához nyomja be a két oldalát és csavarja le. 1. Emelje fel a WC-ülőkét, és irányítsa a flakon csőrét a WC pereme alá. 2. Nyomja meg a flakont és vigye fel a folyadékot a perem alá, úgy, hogy elegendő folyadék jusson a WC-csésze egész felületére. 3. A legjobb eredmény eléréséhez 15 percig hagyja hatni, majd kefélje át és öblítse le. Használat után a kupakot csavarja vissza kattanásig. Minden WC-csészében használható, kivéve a rozsdamentes acélt. Használat előtt tesztelje a tisztítandó felületet ellenállóság szempontjából. Nem szabad más folyékony fehérítőszerrel vagy por alakú tisztítószerrel együtt használni. Használata nem károsítja a szeptikus tartályokat. A kiürült, vízzel kiöblített csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni, majd az érintett területet vízzel fel kell mosni.
Nettó mennyiség 0,75l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.
Vevőszolgálat:
Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.
Tel: +36-1-250-8399
Fax: +36-1-250-8398
consumers_hu@rb.com
www.rbeuroinfo.com