Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

2 db páragyűjtő tabletta Aero 360° páramentesítő készülékekhez. Magába szívja a levegő felesleges páratartalmát. Hullámos felszínének köszönhetően még nagyobb felületen, akár 40%-kal hatékonyabban gyűjti a felesleges párát, mint a korábbi tabletta. 1 tabletta kb. 3 hónapra elegendő egy kb. 50 m³ szobában (függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól). Kellemes aromaterápiás - a levendula, a vadvirágos mező és a frissítő vízesés illatával.
Biztonsági figyelmeztetések Figyelem
Súlyos szemirritációt okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

FIGYELMEZTETÉS
Kerülendő a tabletta vagy az összegyűjtött folyadék közvetlen érintkezése érzékeny felületekkel. Ha mégis megtörténik, azonnal öblítse le langyos vízzel. Kérjük tartsa meg a csomagolást, fontos információkat tartalmaz.
Tárolása Felhasználható a gyártástól számított 24 hónapig. Gyártási időt lásd a csomagoláson DD/MM/YYYY (nap/hónap/év) formátumban.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Használati utasítások Használat
1.a Óvatosan nyissa ki a készüléket a tetején lévő ¨Open¨ felirat megnyomásával.
1.b Nyomja a gombot és ezzel egyidőben emelje le a tetőt.
2. Nyissa ki a tabletta csomagolását. Kerülje a tablettával való érintkezést.
3. Helyezze a tablettát a kék felével felfelé a készülék nyitott részén lévő tengelyre, majd zárja vissza a készüléket.
4. Ha a tabletta teljesen eltűnt, nyissa ki a kiöntőnyílást a készülék oldalán, azon keresztül öntse ki az összegyűjtött kék színű sós folyadékot a WC-be.
Nettó mennyiség 2db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.,
Tel.: 06 1 372 5555
internet: www.stoppara.hu,
e-mail: [email protected]
Vevőszolgálat:
Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.,
Tel.: 06 1 372 5555
internet: www.stoppara.hu,
e-mail: [email protected]