Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Tükör ablaktisztító
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

Figyelem!
Tűzveszélyes folyadék és gőz! Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tűz esetén: az oltáshoz minden forgalomban lévő oltószer használandó.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
Gyermekektől távol tartandó!

TŰZVESZÉLY
Tárolása Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők Izopropil-alkohol 5-15%, Anionos tenzid, Szerves sav <5%.
Használati utasítások A készítménnyel átitatott tiszta ruhával a felületről a szennyeződést - többszöri áttörléssel - eltávolítjuk, majd puha ruhával az ablakot szárazra töröljük.
Nettó mennyiség 0,25l
Kapcsolat:
Gyártó címe:
Caola Zrt.
H-1117 Budapest
Hunyadi János út 9.
Forgalmazó címe:
Caola Zrt.
H-1117 Budapest
Hunyadi János út 9.
Vevőszolgálat:
Adatlapot szolgáltat:
Caola Zrt.
H-1117 Budapest
Hunyadi János út 9.
Tel.: +36-1-464-9300
Fax: +36-1-464-9370
www.caola.hu
[email protected]