Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Calgon Hygiene+ gél 15 mosás 750 ml

Részletes termékadatok

Termék információk

A Calgon Hygiene gél ötvözi a vízkő elleni védelmet az antibakteriális összetevőkkel, így a mosógépben található baktériumok 99,9%-át elpusztítja.*
Elpusztítja a baktériumok 99,9%-át és megszünteti a kellemetlen szagokat. Alacsony hőmérsékleten is hatásos.

*EN14561-on tesztelve (40°C hőmérséklet mellett, 30 perces mosási ciklus esetén ruha nélkül).

Egyéb információk

15 mosásš
šKemény vízű területek alapján.

Terméktípus: PT2.
Formuláció: folyékony koncentrátum.
Felhasználói kör: lakossági és professzionális.
Alkalmazási terület: Mosógépek vízkő-mentesítésére és belső felületeinek fertőtlenítésére alkalmazható (kivéve egészségügyi területen). Antimikrobiális spektrum: baktericid.

NNK engedélyszám: 8745/2022/KBKHF.
Biztonsági figyelmeztetések Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

FIGYELEM

Calgon Hygiene Gél.
Figyelmeztetések:
Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Az edény/tartalom elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Tilos hánytatni. A használt csomagolást lakossági hulladékgyűjtő helyre helyezze el. Ne hasznosítsa újra a csomagolást, amíg teljesen ki nem ürült.
Környezetvédelmi/ökológiai előírások: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül közcsatornába juttatni. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és a veszélyes hulladékokról szóló nemzeti jogszabályokban meghatározottak az irányadók. A háztartásban felhasznált kiürült flakonokat vízzel történt kimosása után kommunális hulladékként lehet kezelni. Szennyezés mentesítés: Kiömlés estén meg kell szüntetni az esetleges szivárgást, vízzel fel kell hígítani és fel kell törölni, vagy fel kell itatni száraz anyaggal, majd megfelelő hulladéktároló edénybe kell helyezni ártalmatlanításig. Elsősegély nyújtás a biztonsági adatlap szerint. Bőrre jutva: a bőrt vízzel le kell mosni. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz. Belélegzés esetén: Panasz esetén forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: öblítse ki vízzel a szájat, adjon kevés vizet inni. Tartós panasz esetén forduljon orvoshoz. Szembe jutás esetén: A szemet azonnal ki kell mosni vízzel. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

UFI: A4Y4-F0KX-300X-6EM1
Tárolása Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, közvetlen napsütéstől védve, összeférhetetlen anyagoktól, ételektől, italoktól, takarmányoktól távol kell tartani.
Lejárati idő: Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 2 év.

Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők 5%-nál kevesebb polikarboxilátok, nem ionos felületaktív anyagok, fertőtlenítőszer (1 g benzalkónium-klorid/100 g termék), illatszerek, Limonene, Hexyl Cinnamal, Biocid hatóanyag: kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil-kloridok (benzalkónium-klorid), 10 g/kg (1%). CAS: 68424-85-1, www.rbeuroinfo.com.
Használati utasítások Alkalmazási gyakoriság: szükségszerű.
Alkalmazási arány:
Vízkő mentesítés:
Közepesen kemény víz esetén 1 kupak, nagyon kemény víz esetén 1 és 2/3 kupak készítményt ajánlott alkalmazni a szokásos mosószerrel együtt. A gélt a mosógép mosószer-adagolójába töltve lehet használni, ajánlott a legalacsonyabb hőfokot kiválasztani.
Fertőtlenítés:
Üres mosásban a mosógép mosószer-adagolójába kell a szükséges mennyiségű fertőtlenítőszert adagolni. A fertőtlenítéshez szükséges alkalmazási paraméterek: 15 l vízhez (egy mosáshoz): 50 ml (1 kupak) min. 55°C min. 60 perc vagy 250 ml (5 kupak) min. 40°C min. 30 perc, vagy 6l vízhez: 100 ml (2 kupak) min. 20°C, min. 30 perc.
Nettó mennyiség 0,75l
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
Vevőszolgálat:
RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
FE06