Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Részletes termékadatok

Termék információk

Akár 100 napig tartó illat*
A szükséges hozzávalók
Nagyszerű illatanyag: természetes illóolajjal.
Aceton nélkül.
*Alacsony illatintenzitási szint mellett, napi 12 óra használat esetén.

Egyéb információk

Az Air Wick bejegyzett védjegy.
Feszültség: 220-240V
Biztonsági figyelmeztetések Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓT ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET - TARTSA MEG, HOGY A JÖVŐBEN IS HOZZÁFÉRHESSEN. AZ ILLATOLAJ UTÁNTÖLTŐ BEDUGÁSÁT VAGY KIHÚZÁSÁT MEGELŐZŐEN MINDIG KAPCSOLJA KI A CSATLAKOZÓALJZATOT. NE HELYEZZE OLYAN TERÜLETRE, AHOL ERŐS ÜTÉS ÉRHETI A KÉSZÜLÉKET. Ha a készülék megsérül, az eltávolítását megelőzően mindig kapcsolja ki a csatlakozóaljzatot. Ne használja hosszabbítóval vagy elosztóval. Kizárólag beltéri használatra! ÁLLÓ HELYZETBEN TÁROLJA. Ne érintse meg vizes kézzel vagy fém tárgyakkal. Ne használja folyamatosan - éjszaka kapcsolja ki a csatlakozóaljzatot. Használat közben hagyja szabadon a készülék környékét 50 cm-es távolságban. Ne akadályozza vagy zárja el a levegő áramlását a készülékből. Ne használja kis, zárt, háziállatoknak fenntartott helyiségekben megfelelő szellőztetés nélkül. Ne helyezze hőforrás közelébe vagy közvetlen napfényre. Ne helyezze polírozott, festett vagy műanyag felületre. KIZÁRÓLAG AIR WICK UTÁNTÖLTŐVEL HASZNÁLJA - MÁS UTÁNTÖLTŐK HASZNÁLATA NÖVELI A MÉRGEZÉS VAGY A TŰZVESZÉLY KOCKÁZATÁT, KIZÁRÓLAG FELNŐTTEK HASZNÁLHATJÁK. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek.
Veszélyes összetevők: delta-1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on, linalool, nerol és 4-terc-butil-ciklohexil-acetát, 2-metil-3-(p-izopropil-fenil)-propionaldehid és hexil-szalicilát komponenseket tartalmaz. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Összetevők: citrál, tetra-eukaliptol, geraniol, geranilacetát, limonén. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Kérjen orvosi ellátást/felügyeletet. LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Ha kontaktlencsét hord, távolítsa el, ha nem okoz nehézséget. Folytassa az öblítést. Ha továbbra is fennáll a szemirritáció: Orvosi ellátást kell kérni.
A helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra, ha üres. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.
www.rbeuroinfo.com

Megjegyzés a készülékhez: Háztartási hulladékkal együtt elektromos berendezést megsemmisíteni nem szabad. Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson olyan terméket jelez, amely nem ártalmatlanítható háztartási hulladékkal együtt. A felhasználó felelőssége, hogy a megjelölt hulladékot egy előre meghatározott gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához.
Tárolása
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Használati utasítások Csak Air Wick vagy Botanica by Air Wick készülékkel használja.
1. Vegye le a parfümös üveg tetejét.
2. Kattanásig nyomja az üveget a készülékbe, mindvégig függőlegesen tartva.
3. Dugja a csatlakozót a dugaszolóaljzatba.
4. A kívánt illaterősséget a készülék tetején található szabályozó segítségével állíthatja be (legnagyobb jel = legmagasabb illaterősség).
5. Ha cserélni kívánja az utántöltőt, először húzza ki a készüléket a konnektorból. A parfümös üveg eltávolításához nyomja meg erősen a készülék elejét.
Nettó mennyiség 1db
Kapcsolat:
Forgalmazó címe:
RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
Vevőszolgálat:
RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610