SSH

Hűségkupon promóció

Részvételi feltételek

1. Promóció neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR, a Szervező) által üzemeltetett magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban érvényes „Hűségkupon” promócióra (továbbiakban: Promóció) az alábbi feltételekkel: 

2. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen, nagykorú természetes személy, aki:

 • aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére (a továbbiakban: „ÁRF-KB”) szerint le nem tiltott, fel nem függesztett, illetve nem zárolt) NFC kártyával, plasztik SuperShop Törzsvásárlói kártyával rendelkezik, vagy annak kártyaszámát hozzárendelte MySPAR applikációjához, és az így SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációval rendelkezik. (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), és
 • aki a Promóció időtartama idején a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban vásárol, és vásárlásakor sikeresen használja SuperShop plasztik vagy NFC kártyáját vagy SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációját. Ideiglenes, papír alapú SuperShop kártyával nem lehet részt venni a Promócióban

A vásárló a Promócióban való részvétellel és a „Hűségkupon” (továbbiakban kupon) beváltásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Részvételi Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a vásárló a Részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióban nem jogosult részt venni, illetve a Promócióból automatikusan kizárásra kerül. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Promóció időtartama:
Kuponkiadás időtartama: 2021. február 1- február 28. között tart
Kuponbeváltás időtartama: 2021. február 15 – március 10. között tart

4. Promóció leírása, menete
A Promócióban a magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban lehet részt vennie a Vásárlónak SuperShop plasztik vagy NFC kártyájának vagy SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációjának használatával az alábbiak szerint.

 • A promóció ideje alatt a kupon kiadási időszak 2021. február 1- február 28. között, illetve a kupon beváltási időszak 2021. február 15 – március 10. között tart.
 • A gyűjtési időszak alatt a vásárlónak legalább 39.000,- Ft összértékben kell vásárolnia a Promócióban részt vevő áruház valamelyikében és vásárlásaikor minden esetben használnia kell SuperShop kártyáját. A gyűjtés és a beváltás kizárólag a magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban lehetséges.
 • Promóciós ajánlatunk a SPAR partner, SPAR market, DESPAR, OMV SPAR express üzletekben és a SPAR Online shop-ban nem érvényes.
 • A vásárlási összegek gyűjtésének értékébe az elektronikus mobilegyenleg feltöltés és a SPAR ajándékkártya nem számít bele.
 • SuperShop főkártyával és társkártyával gyűjtött vásárlási értékek nem adódnak össze.
 • A gyűjtési időszak alatt SuperShop plasztik vagy NFC kártya használata esetén a SuperShop terminál blokkon (Kártyabirtokos példánya), illetve SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikáció használat esetén az applikációba küldött értesítő üzenetben folyamatosan információt kap a vásárló, hogy még mekkora értékben kell vásárolnia a megadott határidőn belül a Hűségkupon eléréséért. A gyűjtésbe nem a vásárlások kerekített végösszege számítódik bele, hanem az eredetileg fizetendő összeg, kerekítés nélkül. Ha pedig vásárlásaival elérte a gyűjtési időszak alatt bármikor a szükséges minimum 39.000,- Ft-ot, SuperShop plasztik vagy NFC kártya használata esetén a SuperShop terminál blokkon (Kártyabirtokos példánya) nyomtatódik ki a Hűségkupon, illetve SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikáció használat esetén az applikációba küldött értesítő üzenetben a vásárlást követően azonnal megkapja a kupont. Arról, hogy a vásárló hol tart a gyűjtésben, mennyit kell még vásárolnia a kedvezményért, kizárólag a vásárlással egyidejűleg kapott SuperShop terminál blokkon, vagy MySPAR applikáció használat esetén az applikációba küldött értesítő üzenetben kap információt. Szervező illetve a SuperShop nem nyújt erről egyéb módon tájékoztatást. Visszáruval kapcsolatos visszaélés a Promócióból való azonnali kizárást vonja maga után.
 • A promóció időtartama alatt maximum 2 db Hűségkupon szerezhető az adott vásárlási érték többszörösének elérésétől függetlenül, ha a vásárló a szükséges minimum 39.000,- Ft vásárlást a gyűjtési időszakon belül többször eléri. Egy 39.000,- Ft feletti vásárlás után összesen 1 darab Hűségkupon jár, függetlenül a vásárlás összegétől. Ha a vásárló egy vásárláson belül többszörösen összegyűjtötte a szükséges 39.000,- Ft-ot, akkor is egyszerre 1 db Hűségkupont kap; a következő 200,- Ft-nál nagyobb SuperShop kártyás vásárlásainál fogja megkapni a második kupont, tekintettel arra, hogy technikailag egyszerre egy Hűségkupon nyomtatható.
 • A Hűségkupont egy következő, tetszőlegesen megválasztott vásárlásnál lehet majd beváltani időszak 2021. február 15 – március 10. között kizárólag magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban. A kupon 15 % kedvezményt biztosít a megvásárolandó termékek aktuális fogyasztói árából az alábbi –kivételekkel: kizárólag SuperShop kártyahasználattal, egyszeri alkalommal 15% kedvezményt biztosít a vásárolt termékek mindenkori fogyasztói árából, kivéve a 25%-os matricával ellátott termékeket, a SPAR ajándékkártyát, a göngyöleget, az elektronikus mobilegyenleg feltöltést és a Máltai adománykártyát. A Hűségkupon más blokkvégösszeg kedvezménnyel vagy más kuponakcióval nem vonható össze. A kiszolgáló pultos, mérlegcímkével ellátott termékekből a maximálisan megvásárolható mennyiség 3 kg. A következő alapélelmiszerekből - liszt, cukor, margarin, olaj, rizs - a maximálisan megvásárolható mennyiség 50 kg/ 50 liter. A Hűségkupon beváltásakor a vásárlás maximális összege bruttó 100 000 Ft lehet. Egy vásárlás alkalmával egy Hűségkupon használható fel.
 • A Hűségkupon beváltásakor az igénybe vett árkedvezmény okán 1 db technikai SuperShop pont kerül felírásra.
 • A kupon minden esetben szükséges a kedvezmény érvényesítéséhez, annak hiányában nem lehet érvényesíteni a kedvezményt, ezért azt minden esetben meg kell őrizni. A kupon elvesztése, elhagyása, ellopása vagy egyéb módon illetéktelenekhez kerülése esetén Szervezőnek nem áll módjában másikat adni illetve pótolni azt. Papír alapú kupon esetén kizárólag sérülésmentes kupont áll módunkban elfogadni. Egy Hűségkupon összesen egyszer váltható be. Beváltásnál nyomtatott hűségkupon esetében a vevőnek a pénztárnál a blokkolás megkezdése előtt át kell adni a pénztárosnak a kedvezményre jogosító kupont és a kupon nyújtotta kedvezményt a pénztárnál, a termékek kifizetésénél kapja meg a vásárló akként, hogy a kivételt nem képező termékek aktuális fogyasztói áránál 15%-kal kevesebb összeg kerül részére felszámításra. Ha csak a vásárlás végén adja át a vásárló a kupont, úgy a kedvezmény nem érvényesíthető. Az önkiszolgáló kasszáknál a vásárló köteles átadni a papír alapú kupont az önkiszolgáló kasszákat felügyelő SPAR-os személyzetnek. MYSPAR applikáción kapott kupon esetén a hűségkupon megszerzéséről szóló üzenet megérkezik, utána az alkalmazást megnyitva a MySPAR fülön megjelenik a kupon a vásárló számára. (A kupon megjelenítéséhez mindenképpen 1.8.5 vagy újabb verziójú alkalmazás szükséges!). A kupon beváltásához a vásárlónak az alkalmazásban meg kell nyomnia a kuponon az „Aktiválás!” vagy „Kupon aktiválás most!” gombot, ezzel jelzi, hogy a következő vásárlásakor élni kíván a kedvezménnyel. Sikeres aktiválást követően a „KUPON AKTÍV” felirat jelenik meg. A következő vásárlása során, a fizetéskor, a megszokott módon leolvastatja a SuperShop QR kódját a MySPAR alkalmazásból, és más teendője nincs, amennyiben a vásárlás értéke eléri az előírt szintet (200 Ft), a kedvezmény automatikusan érvénybe lép, és a blokk lezárásakor a kedvezmény levonódik.
 • A kupon felhasználásakor kizárólag saját, az igénybe vett SuperShop kártyával megegyező természetes személy nevére állítható ki ÁFA-s számla.
 • Kizárólag eredeti kupont szabad elfogadni. Ez alól kivételt képeznek azok a fénymásolt kuponok, amelyeket a reklamáció során a boltvezető vagy boltvezető-helyettes aláírásával hitelesített. A kupon egyéb sokszorosítása szigorúan tilos és jogi eljárást von maga után! Elveszett, ellopott vagy elhagyott kupont utólag nem tudunk pótolni. A kupon értéke a blokkon szereplő termékek árából kerül levonásra, készpénz belőle nem adható vissza. Bármilyen technikai hiba esetén, mely során a Promócióban való részvétel nem elérhető, és emiatt nem nyomtatódik ki a kupon, a vásárlónak a vásárlás napján jeleznie kell az igényét a Promócióban részt vevő áruház boltvezetőjének vagy boltvezető-helyettesnek, az INTERSPAR áruházakban a Vevőszolgálaton (a későbbiekben az igénye nem érvényesíthető). Bármilyen Promócióval kapcsolatos egyéb reklamációt 2021. március 31. napjáig fogadunk el. 

5. A Szervező felelőssége
SPAR kizárja felelősségét, ha a kupont eredeti tulajdonosa/jogosultja helyett bármely más, jogosulatlan személy váltaná be, továbbá, ha a SuperShop kártya elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személy a jogosulatlan kártya használatával válik jogosulttá a kuponra.
SPAR kizárja a felelősségét a SPAR által előre nem tervezhető meghibásodás miatt, illetve ha a Promóció egyéb hiba miatt nem elérhető és a Promócióban való részvétel átmenetileg esetlegesen nem biztosított. Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba lép fel, amely miatt a Promóció tartósan akadályoztatva van, SPAR fenntartja a jogot arra, hogy a Promóció időtartamát meghosszabbítsa és a szabályzatot e tekintetben módosítsa.

6. A Promócióval kapcsolatos információk
A Promócióval kapcsolatos információk a Promóció ideje alatt a www.spar.hu és a www.supershop.hu honlapokon elérhető Részvételi Feltételekben találhatók. A Promócióval kapcsolatban a SPAR Vevőszolgálata a Promóció ideje alatt, munkanapokon 8.00-15.00 óra között a 06-20-823-7727 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen ad felvilágosítást.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A SPAR adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012.

8. A Promócióból ki vannak zárva
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a személyt, aki a Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Promócióból kizárt továbbá minden olyan személy, aki nem maradéktalanul felel meg a jelen Részvételi Feltételeknek.

9. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
A SPAR személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztató ahttps://www.spar.hu/content/dam/sparhuwebsite/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato/altalanos-adatkezelesitajekoztato20201012.pdf oldalon érhető el.

A SuperShop Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztatója a https://cdn.supershop.hu/media/documents/supershop_torzsvasarloi_program_adatkezelesi_tajekoztato_hatalyos_2019_aprilis_1.pdf oldalról letölthető.

10. Egyéb

A SPAR a Promócióban nem nyújt a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt kedvezményen túlmenő egyéb nyereményt. A SPAR jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Részvételi Feltételek értelmezésének joga kizárólag a SPAR-t illeti.

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Promócióban részt vevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem a SPAR, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget. SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

A SuperShop pontok gyűjtésével és beváltásával kapcsolatos kérdésekben a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) c. dokumentum rendelkezései az irányadóak.


SPAR Magyarország Kft.
Szervez

Megtetszett a MySPAR?

Akkor irány a GooglePlay vagy az AppStore!