134

Gyűjtsd SuperShop pontjaid MySPAR alkalmazással a SPAR és INTERSPAR áruházakban, és decemberben így kapott pontjaid megduplázzuk!
 

A duplázás mellett nyerhetsz is, hiszen a decemberi MySPAR pontgyűjtők között hetente 100 000 SuperShop pontot sorsolunk ki!

Vevő vagy a dupla pontokra?

Akkor irány a GooglePlay vagy az AppStore!

„MySPAR + SuperShop = Duplázz és nyerj!” promóció

2020. december 1-31.

Részvételi feltételek

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz., cégjegyzékszám: 07-09-009192, Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10485824-2-07, továbbiakban: „Szervező” vagy „SPAR”) vásárlói számára promóciót szervez (továbbiakban: „Promóció”), az alábbi feltételek szerint.

1. A Promócióban való részvétel feltételei
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen, nagykorú természetes személy, aki:

-aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére (a továbbiakban: „ÁRF-KB”) szerint le nem tiltott, fel nem függesztett, illetve nem zárolt) plasztik SuperShop Törzsvásárlói kártyával, NFC kártyával rendelkezik, annak kártyaszámát hozzárendelte MySPAR applikációjához, és az így SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációval rendelkezik. (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), és

aki a Promóció időtartama idején a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban vásárol, és vásárlásakor sikeresen használja SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációját. A promócióban csak SuperShop kártyával összerendelt MySPAR alkalmazással lehet részt venni.

2. A Promóció időtartama: 2020. december 1. 00:00-tól 2020. december 31. 23:59-ig tart. 

3. A jutalompontok (promóciós pontok) kiadásának mechanizmusa, feltételei
Amennyiben a Promóció időtartama alatt a SPAR, City SPAR, INTERSPAR áruházak pénztárainál fizetés során a SuperShop kártyabirtokos SuperShop pontgyűjtő funkcióval ellátott MySPAR alkalmazását sikeresen használja, a vásárláskor a kártyabirtokos által, az adott vásárlás során gyűjtött minden SuperShop pont duplázásra kerül. A promóció nem érvényes a SPAR partner, SPAR market, DESPAR, OMV SPAR express üzletekben és a SPAR online shopban.

Az adott vásárláskor az alappontkiadás alól kivételt képez a következő termékek értéke: szórólapban meghirdetett termékek; szórólapban nem szereplő, esetileg meghatározott olyan aktivitások, melyekben árkedvezményt vagy egyéb kedvezményt biztosít vásárlóinak a SPAR; elektronikus mobilfeltöltés; göngyöleg; SPAR ajándékkártya; Máltai adománykártya; újság; hűségakciós termékek. A fent felsorolt termékek kizárólagos vásárlása esetén, és a SPAR által szervezett blokk végösszeg kedvezmény beváltása (pl. termékkupon, blokkvégösszeg kedvezménykupon) során nem jár alappont, ezen esetekben 1 db kiegészítő SuperShop pont kerül kizárólag felírásra. Ezen 1 db kiegészítő SuperShop pont is duplázásra kerül. Az ajánlat más akcióval és más SuperShop pontgyűjtő promócióval nem vonható össze.

A MySPAR alkalmazást a kártyabirtokosnak magának kell kezelnie QR kódjának pénztárnál történő beolvasásával, a pénztárosok, valamint az önkiszolgáló kasszák képernyőjén megjelenő kezelési utasítását –is- követve. A fizetési folyamat lezárását követően utólagos pontfelírásra kizárólag a QR kód leolvasó és/vagy a terminál technikai meghibásodása esetén van lehetőség.

Az esetleges helyszíni vásárlói reklamációkat az önkiszolgáló kasszákat a helyszínen felügyelő, és a hagyományos pénztárakat működtető, az adott SPAR kiskereskedelmi egységben dolgozó pénztáros munkatárs rendezi. Amennyiben a pénztárosnak a QR kód leolvasó, vagy a terminál technikai meghibásodása miatt pontkorrekciós bizonylatot kell kiállítani, úgy a bizonylaton a „Reklamáció oka” rubrikában fel kell tüntetni, hogy „MySPAR alkalmazás használata”, mert csak ebben az esetben rögzíthető utólag a dupla alappont.

A MySPAR applikáció használatakor a terminál nem nyomtat Kártyabirtokosi példányt. A Promóció során az adott vásárlás alkalmával gyűjtött SuperShop pontok kiegészítése a MySPAR alkalmazás által a vásárlást követően, a kártyabirtokos MYSPAR alkalmazásában megjelenő szöveges (ún. push) üzenetben kerül feltüntetésre. A promócióban kapott kiegészítő pontokat az üzenetben megadott új egyenleg már tartalmazza. A kártyabirtokosok bejelentkezést követően bármikor megtekinthetik tranzakcióikat és aktuális pontegyenlegüket a www.supershop.hu oldalon.

4. A nyereményjátékban való részvétel feltételei és ezzel kapcsolatos információk:
A promóció ideje alatt a Jelen részvételi szabályzat 1-3. pontjaiban leírt MySPAR applikáció sikeres használatával a vásárló („Játékos”) automatikusan részt vesz egy nyereményjátékban („Játék”), melynek során 5x 100.000 SuperShop pont kerül kisorsolásra a 2020. 49-53. hetekre vonatkozóan, a tárgyhéten MySPAR applikációt használó és azzal SuperShop pontot gyűjtő vásárlók között. A tárgyheti sorsoláson azon kártyaszámok ( MySPAR applikációt használók) kerülnek sorsolásra, melynek tulajdonosai, applikációjukkal legalább egy SuperShop tranzakciót lebonyolítottak és a SuperShop Törzsvásárlói Program számára „promóciók és nyereményjátékok lebonyolításához és ebben való részvételhez” előzetes engedélyt adtak. Bármelyik kártyabirtokos, aki a promóció ideje alatt az adott héten legalább 1 alkalommal használja SuperShop pontgyűjtésre MySPAR alkalmazását, az az adott hétre vonatkozó sorsolásban, egyszeres eséllyel vesz részt.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy MySPAR applikációt MySPAR fiók regisztrációval és SuperShop kártya rögzítésével használó vásárló alábbi személyes adatkezelésekhez való hozzájárulások mindegyikét a SuperShop Törzsvásárlói Programban előzetesen megadja:

  • a Program partnerei részére történő adattovábbítás céljából való adatkezelés;
  • promóciók és nyereményjátékok lebonyolítása céljából való adatkezelés;

valamint a jelen Részvételi Feltételeket elfogadja.

A Játékban a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő Játékosok közül hetente

  • 1 (egy) nyertes, továbbá
  • 2 (kettő) tartalék nyertes

kerül kiválasztásra az alábbiak szerint.

A SPAR a nyerteseket és a tartalék nyerteseket elektronikus úton megtartásra kerülő – a véletlenszerűséget biztosító – sorsoláson választja ki. A sorsolásra közjegyző jelenlétében, 2021. január 12. napján 14:00 órakor kerül sor a 1095. Budapest Mester utca 30-32. szám alatt. A sorsolás nem nyilvános. A tartalék nyerteseket a SPAR akként választja ki, hogy közöttük a sorsolás sorrendjében jogosultsági sorrendet állít fel. A nyerteseket a SuperShop értesíti.

Amennyiben bármely nyertesként kisorsolt Játékos vonatkozásában megállapításra kerül, hogy a kártyaszerződése már nem áll fenn, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Részvételi Feltételeknek, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyette a soron következő tartalék nyertes válik a nyereményre jogosulttá. Ha e módszert követve egyik tartalék nyertes részére sem lehetséges a nyeremény kiosztása, úgy a nyereményt SPAR nem osztja ki.

A SPAR a nyeremény nyerteseinek nevét, valamint a nyertesek értesítési címéből a helység nevét (város, község neve) és irányítószámot www.spar.hu honlapján közzé teheti.

5. A Promócióval kapcsolatos információk
A Promócióval kapcsolatos információk a Promóció ideje alatt a www.spar.hu és a www.supershop.hu honlapokon elérhető Részvételi Feltételekben találhatók.

A Promócióval kapcsolatban a SPAR Vevőszolgálata a Promóció ideje alatt, munkanapokon 8.00-15.00 óra között a 06-20-823-7727 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen ad felvilágosítást.

6. A Promócióból ki vannak zárva:
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a személyt, aki a Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Promócióból kizárt továbbá minden olyan személy, aki nem maradéktalanul felel meg a jelen Részvételi Feltételeknek.

7. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
A SPAR személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a https://www.spar.hu/content/dam/sparhuwebsite/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato/altalanos-adatkezelesitajekoztato.pdf oldalon érhető el.

A SuperShop Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztatója a https://cdn.supershop.hu/media/documents/supershop_torzsvasarloi_program_adatkezelesi_tajekoztato_hatalyos_2019_aprilis_1.pdf oldalról letölthető.

8. Egyéb
A SPAR a Promócióban nem nyújt a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt jutalompontokon túlmenő egyéb nyereményt.

A SPAR jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Részvételi Feltételek értelmezésének joga kizárólag a SPAR-t illeti.

A SPAR és a SuperShop Kft. kizár minden felelősséget azért, ha a jutalompontok rendelkezésre bocsátása technikai okból késedelmesen történik meg.

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Promócióban részt vevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem a SPAR, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételeket – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

A SuperShop pontok gyűjtésével és beváltásával kapcsolatos kérdésekben a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) c. dokumentum rendelkezései az irányadóak.

SPAR Magyarország Kft.
Szervező