MySPAR

Hűségkupon promóció

Részvételi szabályzat

1. Promóció neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR, a Szervező) által üzemeltetett magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban érvényes „Hűségkupon” promócióra (továbbiakban: Promóció) az alábbi feltételekkel:  

2. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen, nagykorú természetes személy, aki: 

 • aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható), a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére (a továbbiakban: „ÁRF-KB”) szerint le nem tiltott, fel nem függesztett, illetve nem zárolt) kártyaszámát hozzárendelte MySPAR applikációjához, és az így SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációval rendelkezik. (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”), és
 • aki a Promóció időtartama idején a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban vásárol, és vásárlásakor sikeresen használja SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációját. Ideiglenes, papír alapú SuperShop kártyával, SuperShop plasztik vagy NFC kártyával nem lehet részt venni a Promócióban.

A vásárló a Promócióban való részvétellel és a „Hűségkupon” (továbbiakban kupon) beváltásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Részvételi Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a vásárló a Részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióban nem jogosult részt venni, illetve a Promócióból automatikusan kizárásra kerül.
A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Promóció időtartama:
Kuponkiadás (gyűjtés) időtartama: 2021. szeptember 23-30. között tart
Kuponbeváltás időtartama: 2021. szeptember 23. – október 6. között tart

4. Promóció leírása, menete
A Promócióban a magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban lehet részt venni kizárólag a SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációjának használatával az alábbiak szerint: 

 • A promóció ideje alatt a kupon kiadási időszak (gyűjtési időszak) 2021. szeptember 23-30. között, illetve a kupon beváltási időszak 2021. szeptember 23. – október 6. között tart.
 • A gyűjtési időszak alatt a vásárlónak legalább 15.000,- Ft összértékben kell vásárolnia a Promócióban részt vevő áruház valamelyikében és vásárlásaikor minden esetben használnia kell SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációját.
 • A gyűjtés és a beváltás kizárólag a magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban lehetséges.
 • Promóciós ajánlatunk a SPAR partner, SPAR market, DESPAR, OMV SPAR express üzletekben, a SPAR Online shop-ban, illetve a SPAR Online shop-ban megrendelt, de áruházi drive in átvételre kért termékekre nem érvényes. Továbbá, ideiglenes, papír alapú SuperShop kártyával, SuperShop plasztik vagy NFC kártyával nem lehet részt venni a Promócióban.
 • A vásárlási összegek gyűjtésének értékébe az elektronikus mobilegyenleg feltöltés és a SPAR ajándékkártya, a SPAR Online shop-ban megrendelt, de áruházi drive in átvételre kért termékek vásárlási értéke nem számít bele.
 • SuperShop főkártyával és társkártyával gyűjtött vásárlási értékek nem adódnak össze.
 • A gyűjtési időszak alatt SuperShop pontgyűjtőfunkcióval kiegészített MySPAR applikáció használat esetén az applikációba küldött értesítő üzenetben folyamatosan információt kap a vásárló, hogy még mekkora értékben kell vásárolnia a megadott határidőn belül a Hűségkupon eléréséért. A gyűjtésbe a 200 Ft feletti és a vásárlások nem kerekített végösszege számítódik bele, hanem az eredetileg fizetendő összeg, kerekítés nélkül. Ha pedig vásárlásaival elérte a gyűjtési időszak alatt bármikor a szükséges minimum 15.000,- Ft-ot, a MySPAR applikációba küldött értesítő üzenetben a vásárlást követően azonnal megkapja a kupont. Arról, hogy a vásárló hol tart a gyűjtésben, mennyit kell még vásárolnia a kedvezményért, kizárólag az applikációba küldött értesítő üzenetben kap információt. A Szervező, illetve a SuperShop nem nyújt erről egyéb módon tájékoztatást. Visszáruval kapcsolatos visszaélés a Promócióból való azonnali kizárást vonja maga után.
 • A promóció időtartama alatt maximum 2 db Hűségkupon szerezhető az adott vásárlási érték többszörösének elérésétől függetlenül, ha a vásárló3a szükséges minimum 15.000,- Ft vásárlást a gyűjtési időszakon belül többször eléri. Egy 15.000,- Ft feletti vásárlás után összesen 1 darab Hűségkupon jár, függetlenül a vásárlás összegétől. Ha a vásárló egy vásárláson belül többszörösen összegyűjtötte a szükséges 15.000,- Ft-ot, akkor is egyszerre 1 db Hűségkupont kap; a következő 200,- Ft-nál nagyobb SuperShop pontgyűjtő funkcióval kiegészített MySPAR applikációs vásárlás esetén fogja megkapni a második kupont, tekintettel arra, hogy technikailag egyszerre egy Hűségkupon adható.
 • A Hűségkupont egy következő, tetszőlegesen megválasztott vásárlásnál lehet majd beváltani 2021. szeptember 23. – október 6. között kizárólag magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR áruházakban. A kupon a SPAR partner, SPAR market, DESPAR, OMV SPAR express üzletekben és a SPAR Online shop-ban, illetve a SPAR Online shop-ban megrendelt, de áruházi drive in átvételre kért termékekre nem érvényes. A kupon 10 % kedvezményt biztosít a megvásárolandó termékek aktuális fogyasztói árából az alábbi – kivételekkel: kizárólag SuperShop kártyahasználattal, egyszeri alkalommal 10% kedvezményt biztosít a vásárolt termékek mindenkori fogyasztói árából, kivéve a 25%-os matricával ellátott termékeket, a SPAR ajándékkártyát, a göngyöleget, az elektronikus mobilegyenleg feltöltést és a Máltai adománykártyát. A Hűségkupon más blokkvégösszeg kedvezménnyel vagy más kuponakcióval, a termékek vételárát csökkentő kedvezménnyel nem vonható össze. A kiszolgáló pultos, mérlegcímkével ellátott termékekből a maximálisan megvásárolható mennyiség 3 kg. A következő alapélelmiszerekből - liszt, cukor, margarin, olaj, rizs - a maximálisan megvásárolható mennyiség 50 kg/ 50 liter. A Hűségkupon beváltásakor a vásárlás maximális összege bruttó 100 000 Ft lehet. Egy vásárlás alkalmával egy Hűségkupon használható fel.
 • A Hűségkupon beváltásakor az igénybe vett árkedvezmény okán 1 db technikai SuperShop pont kerül felírásra.
 • A kupon minden esetben szükséges a kedvezmény érvényesítéséhez, annak hiányában nem lehet érvényesíteni a kedvezményt. A kupon elvesztése, törlése vagy egyéb módon illetéktelenekhez kerülése esetén a Szervezőnek nem áll módjában másikat adni, illetve pótolni azt. Egy Hűségkupon összesen egyszer váltható be. Beváltásnál MySPAR applikáción kapott kupon esetén a Hűségkupon megszerzéséről szóló üzenet megérkezik, utána az alkalmazást megnyitva a MySPAR fülön megjelenik a kupon a vásárló számára. (A kupon megjelenítéséhez mindenképpen 1.8.5 vagy újabb verziójú alkalmazás szükséges!). A kupon beváltásához a vásárlónak az alkalmazásban meg kell nyomnia a kuponon az „Aktiválás!” vagy „Kupon aktiválás most!” gombot, ezzel jelzi, hogy a következő vásárlásakor élni kíván a kedvezménnyel. Sikeres aktiválást követően az „AKTÍV” felirat jelenik meg. A következő vásárlása során, a fizetéskor, a megszokott módon leolvastatja a SuperShop QR kódját a MySPAR alkalmazásból, és más teendője nincs, amennyiben a vásárlás értéke eléri az előírt szintet (200 Ft), a kedvezmény automatikusan érvénybe lép, és a blokk lezárásakor a kedvezmény levonódik.
 • A kupon felhasználásakor kizárólag saját, az igénybe vett SuperShop kártyával megegyező természetes személy nevére állítható ki ÁFA-s számla.
 • Kizárólag eredeti kupont szabad elfogadni. A kupon sokszorosítása szigorúan tilos és jogi eljárást von maga után! A kupon értéke a blokkon szereplő termékek árából kerül levonásra, készpénz belőle nem adható vissza. Bármilyen technikai hiba esetén, mely során a Promócióban való részvétel nem elérhető, és emiatt nem jelenik meg a kupon, a vásárlónak a vásárlás napján jeleznie kell az igényét a Promócióban részt vevő áruház boltvezetőjének vagy boltvezető-helyettesnek, az INTERSPAR áruházakban a Vevőszolgálaton (a későbbiekben az igénye nem érvényesíthető). Bármilyen Promócióval kapcsolatos egyéb reklamációt 2021. október 9. napjáig fogadunk el.

5. A Szervező felelőssége
SPAR kizárja felelősségét, ha a kupont eredeti tulajdonosa/jogosultja helyett bármely más, jogosulatlan személy váltaná be, továbbá, ha a SuperShop kártya elvesztése, ellopása esetén illetéktelen személy a jogosulatlan kártya használatával válik jogosulttá a kuponra.

SPAR kizárja a felelősségét a SPAR által előre nem tervezhető meghibásodás miatt, illetve ha a Promóció egyéb hiba miatt nem elérhető és a Promócióban való részvétel átmenetileg esetlegesen nem biztosított.Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba lép fel, amely miatt a Promóció tartósan akadályoztatva van, SPAR fenntartja a jogot arra, hogy a Promóció időtartamát meghosszabbítsa és a szabályzatot e tekintetben módosítsa.

6. A Promócióval kapcsolatos információk
A Promócióval kapcsolatos információk a Promóció ideje alatt a www.spar.hu és a www.supershop.hu honlapokon elérhető Részvételi Feltételekben találhatók.
A Promócióval kapcsolatban a SPAR Vevőszolgálata a Promóció ideje alatt, munkanapokon 8.00-15.00 óra között a 06-20-823-7727 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen ad felvilágosítást.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A SPAR adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012.

8. A Promócióból ki vannak zárva
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a személyt, aki a Promóció során bármely visszaéléssel, illetve csalásra, vagy tisztességtelen eljárásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Promócióból kizárt továbbá minden olyan személy, aki nem maradéktalanul felel meg a jelen Részvételi Feltételeknek.

9. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
A SPAR személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztató ahttps://www.spar.hu/content/dam/sparhuwebsite/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato/altalanos-adatkezelesitajekoztato20201012.pdf oldalon érhető el.

A SuperShop Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztatója a https://cdn.supershop.hu/media/documents/supershop_torzsvasarloi_program_adatkezelesi_tajekoztato_hatalyos_2019_aprilis_1.pdf oldalról letölthető.

10. Egyéb

SPAR a Promócióban nem nyújt a jelen Részvételi Feltételekben megjelölt kedvezményen túlmenő egyéb nyereményt.A SPAR jelen Promócióval kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Promóció lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Részvételi Feltételek értelmezésének joga kizárólag a SPAR-t illeti.

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Promócióban részt vevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Promóció kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem a SPAR, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

SPAR fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

A SuperShop pontok gyűjtésével és beváltásával kapcsolatos kérdésekben a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére („ÁRF-KB”) c. dokumentum rendelkezései az irányadóak.

SPAR Magyarország Kft.
Szervező

Megtetszett a MySPAR?

Akkor irány a GooglePlay vagy az AppStore!