Adatvédelmi tájékoztató az alábbi kuponkedvezménnyel összefüggésben megvalósuló adatkezelésről

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz., adószám: 10485824-2-07, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-009192, képviseli: Heiszler Gabriella Anikó és Szalay Zsolt Attila ügyvezetők együttesen - a továbbiakban: „SPAR”-), mint adatkezelő számára kiemelten fontos a vásárlók személyes adatainak a védelme, valamint a vásárlók lojalitása, amelyet időről-időre különböző kedvezmények biztosításával igyekszik meghálálni.

A 176.sz. SPAR áruházban 2022. április 7-16. között vásárló, valamint az áruház vonzáskörzetében (Budapest IX. kerület) élő vásárlók számára a SPAR egy 2022. április 20-30. között érvényes 5000.-Ft vásárlás esetén 500Ft kedvezmény kupont tesz elérhetővé a MySPAR alkalmazáson keresztül. A kupon az előzőekben körülírt azon vásárlók számára válik elérhetővé, akik a promóció megkezdéséig, illetőleg a promóció ideje alatt (2022.04.20-30.) regisztrálták a MySPAR alkalmazásba a SuperShop kártyájukat, valamint az áruház vonzáskörzetében (Budapest IX. kerület) élnek.

A jelen adatkezelési tájékoztató ezen marketingtevékenységgel összefüggésben megvalósuló adatkezelésnek a GDPR 13. cikke szerinti feltételeit, az adatkezelés részletes körülményeit rögzíti. A SPAR adatvédelmi tisztviselője dr. Kovács Anikó ([email protected]).

Az adatkezelés célja: vásárlói lojalitás erősítése, az Érintettek számára vásárlási kedvezmény biztosítása.

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett neve, lakcíme (irányítószám), valamint az a körülmény, hogy vásárolt-e 2022. április 07-16. között a 176.SPAR áruházban, és regisztrálta a SuperShop kártyáját a MySPAR alkalmazásba.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintetteknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, melyet Érintett a SuperShop Törzsvásárlói Program regisztrációja során a Program Adatkezelési Tájékoztatója IV.3., IV.4. és IV.6. pontja szerint adott meg a SPAR-nak, mint a Program szerződött Partnerének.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a promóció lezárultával, azaz, 2022. április 30-án megszűnik.

Az adatok címzettjei: Az adatkezeléshez SPAR adatfeldolgozót vesz igénybe (SuperShop Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4. és 5. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-674945, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11756114-2-43). Adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre: az Érintett neve, lakhelyének irányítószáma, valamint az a körülmény, hogy a SuperShop Törzsvásárlói Program regisztrációja során a Program Adatkezelési Tájékoztatója IV.3., IV.4. és IV.6. pontja szerinti hozzájárulásokat az Érintett megadta, végül regisztrálta a SuperShop kártyáját a MySPAR alkalmazásba.

Az Érintett jogai: Az Érintett fenti személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, azt bármikor jogosult az [email protected] e-mail címre küldött megkeresésével visszavonni, valamint élhet adathordozási jogával. Az Érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél a fenti e-mail címen, valamint jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, telefonszám: +36 (1) 391-1400, telefax: +36 (1) 391-1410, e-mailcím: [email protected], Honlap: http://www.naih.hu). Az Érintetti jogokra, gyakorlásának módjára egyebekben a https://www.spar.hu/altalanos-adatkezelesitajekoztato linkről elérhető Általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.